Finsk pionjär på svensk specialistofficersmark

Sex månaders krishantering i Libanon eller tio månaders Högre specialistofficersutbildning (HSOU) i Sverige? Yrket kunde ha tagit båtsman Thor-Erich Wiksten från Vasa kustjägarbataljon, Nylands brigad, i endera riktningen. Valet var ganska enkelt. Nu är Thor-Erich den första finländske eleven vid Militärhögskolan Halmstad (MHS H).

Thor-Erich Wiksten, Finlands första elev som genomför Högre specialistofficersutbildning (HSOU) på  Militärhögskolan Halmstad.
Thor-Erich Wiksten, Finlands första elev som genomför Högre specialistofficersutbildning (HSOU) på  Militärhögskolan Halmstad.
Thor-Erich Wiksten, från Nylands brigad, är den första internationella eleven på Högre specialistofficersutbildning (HSOU) i Sverige. Fram till jul bedrivs utbildningen på Militärhögskolan Halmstad. Därefter följer Thor-Erich ”marintäten” till Karlskrona. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Thor-Erich Wiksten, från Nylands brigad,  är den första internationella eleven på Högre specialistofficersutbildning (HSOU) i Sverige. Fram till jul bedrivs utbildningen på Militärhögskolan Halmstad.
Thor-Erich Wiksten i grupparbete under kursen i pedagogik- moderna tekniska utbildningshjälpmedel utvärderas. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Att vårda traditionerna hör till en bataljonsförvaltares uppdrag på Nylands brigad – här är Thor-Erich Wiksten fanbärare (Vasa kustjägarbataljons fana) på faned.
Att vårda traditionerna hör till en bataljonsförvaltares uppdrag på Nylands brigad – här är Thor-Erich Wiksten fanbärare (Vasa kustjägarbataljons fana) på faned. Foto: Nylands brigad
Finlands första elev på Högre specialistofficersutbildning vid Militärhögskolan Halmstad, tjänstgör normalt vid Nylands brigad.  Nylands brigad utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga, där bland annat landstigningsbåtarna i Jehu-klassen fungerar som trupptransportbåtar för kustjägarna.
Nylands brigad utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga, där bland annat landstigningsbåtarna i Jehu-klassen fungerar som trupptransportbåtar för kustjägarna. Foto: Nylands brigad

– Den här möjligheten ville jag inte missa och än så länge känns det väldigt bra, konstaterar Thor-Erich. Dessutom känns det bättre för familjen att jag är i Sverige just nu. Jag har blivit väl bemött på MHS H och jag studerar med trevliga kurskamrater.

Ung men ändå erfaren

Thor-Erich är uppvuxen i Ekenäs, och har sedan barnsben följt sin pappas jobb på Nylands brigad. Det var dock inte självklart att bli militär på heltid. Ett starkt historieintresse lockade också, men efter värnplikten på kustjägarkompaniet ledde det ena till det andra och drygt trettio år gammal är Thor-Erich redan en erfaren kompaniförvaltare, och sedan två år tillbaka bataljonsförvaltare.
– Jag har nog hela tiden fått kliva i lite större stövlar ungefär fem år för tidigt, säger Thor-Erich leende. Men det har gått bra och det är tack vare den erfarenheten jag nu är här.

Helheten ska fungera

Trots pandemin har tillvaron så här långt fungerat bra för både tvåbarnspappan Thor-Erich i Sverige och familjen hemma i Finland.
– Vi har ett väldigt bra socialt nätverk med släkt nära oss som är beredda att hjälpa till, berättar Thor-Erich. Dessutom är familjen van att jag är borta på övningar en betydande del av året. Vi har distansutbildning vissa veckor också och då har jag kunnat åka hem.

Lika men ändå olika

 Inledningen på utbildningen har varit bra, men bitvis lite krävande. Även om man som Thor–Erich talar svenska och är uppvuxen med svensk TV kan det vara ansträngande att till exempel lämna in examinationsuppgifter på svenska.
– Det har varit en kulturkrock, så är det, säger Thor- Erich. I Finland finns inte någon specialistofficersutbildning på den här nivån med teoretiska ämnen som krigsvetenskap där man måste kunna läsa en stor mängd litteratur och skriftligen redogöra för analyser och reflektioner. I Finland är det också mer så att läraren talar om vad som är rätt eller fel – här behöver inget vara rätt eller fel utan det beror på ur vilket perspektiv du ser på det och hur du kan motivera dina slutsatser.

Även kommunikationen mellan medarbetare skiljer sig:
– Det är inte så hierarkiskt här. Alla kan prata med alla oavsett grad. Jag är i och för sig inte helt ovan vid det eftersom en av mina viktigaste uppgifter som bataljonsförvaltare är att vara länken mellan fältet och brigadstaben.

Än så länge är det ledarskapsutbildningen som gjort djupast intryck och som inspirerar till nya tankar om utveckling av ledarskapet på hemmaplan:
– I Finland har vi något som kallas ”djupt ledarskap”, men jag tycker att det utvecklande ledarskapet som jag fått insikt i här ger ytterligare nyanser och är väldigt intressant. Jag blir mer delaktig själv i min egen utveckling som ledare. Det här skulle jag gärna ta med mig och utveckla när vi utbildar värnpliktiga och specialistofficerare.

Ge och ta

Förväntningarna framåt handlar bland annat om att få djupare förståelse för den svenska samhällsutvecklingen och svensk säkerhets – och försvarspolitik, men också kunskap om hur Sverige bygger och utvecklar trebefälssystemet på alla nivåer, inte minst samspelet mellan officerare och specialistofficerare.
– Sen hoppas jag att jag ska kunna bidra med ytterligare perspektiv på Östersjöområdets betydelse och läge, sammanfattar Thor-Erich. Förhoppningsvis kan jag bidra med ökad förståelse för att Finland ibland agerar annorlunda än Sverige om något annat land gör ett utspel som kan tolkas som hotfullt.

Det framväxande nära försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är prioriterat på alla plan. Nylands brigad har sedan tidigare ett samarbete med Amfibieregementet, Amf 1. Nu även med MHS H inom utbildningsområdet.
– Att MHS H ska bidra till vårt viktiga bilaterala samarbete är en självklarhet, konstaterar Anders Stach, chef för MHS H. Att ha en finländsk studerande vid HSOU är ett mycket positivt inslag i utbildningen och vi hoppas att Thor-Erich ska följas av fler finländska studerande.