Laget börjar formas

- resan mot specialistofficer har startat

För några veckor sedan ryckte 140 förväntansfulla kadetter in på den grundläggande specialistofficersutbildningen (SOU) på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Det gick inte många dagar innan inryckningens finuniform byttes mot fältuniform och skogen som klassrum.

Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Målbildsövning i fält. Inskjutning av vapen och personlig färdighetsträning utifrån de egna förutsättningarna med stöd av instruktör och stridsparskamrat – en av övningarna där kadetterna fick uppleva hur få instruktörer kan öva många på ett effektivt och inspirerande sätt. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Kompanichef Emil Roos af Hjelmsäter är mycket nöjd att vara igång med höstens specialistofficersutbildning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Att vara många på skjutbanan behöver inte innebära onödig väntan och ”bakomövningar”. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Kadett Tove Stillfjord trivs och ser fram emot att utvecklas själv och att få bidra till andras utveckling. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Kadett Joel Vikman passar på att ”torröva” innan fienden ska nedkämpas. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Under övning i fred symboliseras en angripare av pappfigurer. I skarpt läge en helt annan situation som noga bör övervägas när kadetterna gör sitt yrkesval. Den yttersta konsekvensen av yrkesvalet var en av reflektionsfrågorna under ensamdygnet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Victoria Renérius, dagens övningsledare på skjutbanan, är nöjd efter att ha genomfört effektiv inskjutning och personlig färdighetsträning med 140 kadetter på två täter.
Victoria Renérius, dagens övningsledare på skjutbanan, är nöjd efter att ha genomfört effektiv inskjutning och personlig färdighetsträning med 140 kadetter på två täter. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Även på skjutbanan går det att upprätthålla en god handhygien i pandemitider. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Vi har genomfört en målbildsövning i fält av flera skäl, berättar Emil Roos af Hjelmsäter, kompanichef för SOU. Vi vill att de snabbt ska få en realistisk bild av hur en utbildningssituation kan se ut som kommande instruktörer i en växande försvarsmakt med ett ökande antal rekryter att utbilda. Sen vill vi att de snabbt ska få koll på sig själva och sin fältutrustning och börja lära känna varandra på riktigt.

Steg för steg byggs både lag och förmåga

Den inledande veckan i fält är början på en flerstegsraket ur flera perspektiv. Laget byggs utifrån individen som först får tillbringa ett ensamdygn i fält där man enskilt reflekterar över yrkesvalet och sig själv i en ostörd miljö för att sedan reflektera gemensamt i triader.  Därefter följer förläggningstjänst, inskjutning och personlig färdighetsträning på eldhandvapnet, samt marschträning. Till sist lagutveckling som övergår i fördjupad kunskap om gruppdynamik (kursen Utveckling av Grupp och Ledare).
– Jag hade det jättebra i min bivack, konstaterar kadett Tove Stillfjord, leende. Bra väder och nyttiga frågor att reflektera över. Jag har inte ångrat mitt yrkesval!

Tove är en av de soldater som börjat närma sig fullgjord tjänstgöring och som vill fortsätta utvecklas i Försvarsmakten, så småningom som flygstridsledare:
– Jag har jobbat med hundtjänst och rekrytering i sju år på fältjägargruppen och nu är det dags att gå vidare mot nya utmaningar.  Vi är ett riktigt ”gött” gäng med blandade åldrar och bakgrund – vi kommer att kunna lära mycket av varandra under utbildningen!

Från manskap till befäl

Den stora utmaningen blir nu att utvecklas från manskap till befäl, det vill säga att kunna ta ansvar även för andras stridsvärde och professionsutveckling i specialistofficersrollen i den miljö man verkar. Nu väntar närmast en termins studier i ämnen som taktik, ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde och totalförsvar och folkrätt – en hel del teori, men också praktiska övningar i fält. I november kommer kadetterna att vara i fält under lite mer prövande förhållanden i Halmstad för att vara väl förberedda när det är dags för vinterutbildning i Arvidsjaur efter årsskiftet.
– Jag ser verkligen fram emot att pröva något nytt, säger kadett Joel Vikman, som kommer direkt från grundutbildningen och tjänsten som värnpliktig hjälpflygmekaniker på Norrbottens flygflottilj. Jag är van att följa tekniska manualer till punkt och pricka, men nu är det mycket upp till mig som individ att använda min kreativitet att lösa de uppgifter som kommer. Jag gillar att skruva på flygplan, men det här ska verkligen bli kul. Vi har fått en bra start genom att vara ute i fält och göra allting tillsammans!

Kadetterna på MHS H är antagna till ett drygt tiotal olika utbildningsinriktningar och kommer efter vinterutbildningen att fortsätta sin, i de flesta fall, tre terminer långa specialistofficersutbildning på andra fack- och funktionsskolor i Försvarsmakten.