Reservofficer – ett naturligt steg

I dag har ett drygt tiotal nya reservofficerare utnämnts till sergeanter vid en corona-anpassad, men värdig, ceremoni på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Trots corona-pandemin har den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) om 20 veckor kunnat genomföras. Efter gedigen soldaterfarenhet är det nu naturligt att fortsätta engagemanget i Försvarsmakten som reservofficer.

Idag examinerades ett drygt tiotal nya reservofficerare (tidvis tjänstgörande specialistofficerare i Försvarsmakten) på Militärhögskolan Halmstad-Ted Lidgard, Livgardet, är en av dem. Ted och hans kurskamrater utnämndes till sergeanter. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
På grund av coronapandemin kunde tyvärr inte nära och kära delta vid denna examen. Förbandsrepresentanter från hemmaförbanden och MHS H personal fanns dock på plats för att inrama en värdig ceremoni. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan Halmstad, Anders Stach, gratulerade till goda resultat under utbildningen och välkomnade de nya reservofficerarna som viktiga kuggar i framtidens försvarsmakt. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fredrik Nilsson (längst till vänster), Blekinge flygflottilj, planerar att återvända till Militärhögskolan Halmstad nästa sommar för att vara en av dem som lotsar nästa årskull genom utbildningen till reservofficer. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Parad för fanan - självklart moment i en värdig examensceremoni. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Özcan Aytuglu, Södra Skånes regemente, P 7, fick motta hedersbetygelse som "Bäste kamrat", och möttes av varma applåder. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Varma gratulationer och presenter hör examen till - här välkomnar chefen för Blekinge flygflottilj, Tommy Petersson, sina nya reservofficerare. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Mot nya djärva mål som reservofficerare i krigsförbanden runt om i landet. På måndag startar nästa Anpassade reservofficersutbildning (AROU) på Militärhögskolan Halmstad. Den här gången den tvådelade varianten som genomförs under två sommarperioder. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Mitt personliga utvecklingsbehov sammanföll med Försvarsmaktens behov av officerare, berättar Fredrik Nilsson, Blekinge flygflottilj, F 17. Civilt är jag processoperatör på Skånemejerier, men jag har varit tidvis tjänstgörande flygbassäkerhetssoldat och gruppchef sedan 2013. Nu vill jag vara med och utveckla en växande verksamhet på mitt förband för medarbetare som kommer att ha både en civil och militär yrkeskarriär.

Många nya användbara verktyg

Efter 20 veckor är huvudet fullt med nya intryck från studier i bland annat ledarskap, pedagogik, taktik och fysiskt stridsvärde, men också en ökad självinsikt.
– Det har varit väldigt bra och vi har fått en stor verktygslåda som vi kan använda när vi möter olika typer av grupper och individer i både ”skarpa” och utbildande situationer, förklarar Ted Lidgard, Livgardet. Det har också varit väldigt spännande att få återkoppling från kollegor på hur jag uppfattas som person och i min yrkesroll.
– Jag känner att jag har fått ett helt annat självförtroende när det gäller att få en ny uppgift eller en ny roll och känner tilltro till att jag löser det, tillägger Fredrik.

Pandemin – utmaning att övervinna

Nästan halvvägs in i utbildningen på MHS H bryter dock corona-pandemin ut och fokus i hela samhället läggs på att minimera smittspridningen. På AROU kommer kadetterna från hela landet och snabbt fattas beslutet att ställa om till distansutbildning för att minska resandet. På några dagar snabbintroduceras ny metodik och kadetterna fortsätter utbildningen från sina uppkopplade datorer i hemmet. Tio distansutbildningsveckor senare, bland annat med teoretiska studier i manöverkrigföring, kunde kurskamraterna återsamlas i Halmstad för i huvudsak praktiska moment som skjutledarutbildning, ordergivning och muntliga stridsövningar ute i terrängen.
– Jag är imponerad över hur väl den snabba omställningen fungerade, berättar Ted. Varken vi eller MHS H lärare var beredda på detta. Man kan säga att vi fick uppleva ett praktiskt exempel på manöverkrigföring där MHS H behöll initiativet och inte lät pandemin komma innanför den egna beslutscykeln.

Gemenskap och rak kommunikation

Tiden har gått rasande fort sedan inrycket i januari. Fredrik och Ted sammanfattar utbildningen som utvecklande, varierad och fylld av gemenskap. De båda uppskattar just kontrasten och dynamiken mellan det civila och militära livet, men när det gäller det senare är det särskilt känslan av det gemensamma man delar i det militära som lockar.
– Alla enas i samma språk, klädsel och uppgift, konstaterar Fredrik. Det finns också en rakhet och tydlighet i kommunikationen som jag uppskattar.

Nästa fas – att få ge något tillbaka

För småföretagaren och smyckesdesignern Ted innebär corona-pandemin lite osäkra tider. Då är det en trygghet att det även fortsatt finns ett militärt ben att stå på när den tidvisa tjänstgöringen som soldat och gruppchef övergår i reservofficerstjänst. I sommar och höst väntar utbildning av värnpliktiga:
– Det ser jag verkligen fram emot! Jag vet vilken positiv effekt värnplikten hade på mig och mitt liv i stort. Det vill jag vara med och ge till kommande generationer