Slutövning stärker fältarbetsförmågan och bidrar till ett starkare försvar

Årets slutövning för värnpliktiga, befäl, elever och soldater vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, bidrar till att 22:a ingenjörbataljon kan krigsplaceras i sin helhet. Det är också den sista övningen för förbandets nu inneliggande värnpliktiga.
‒ Det känns kul då det är mer som ett slutprov för oss och man får se hur kompanierna samarbetar för att vi ska nå våra mål och att man får se helheten, säger Sebastian Lundin som är förare av bandvagn 410 på stab- och trossplutonen.

Arbetet med att upprätta Krigsbro 5 pågår för fullt. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Tungtransportkompaniet från Skaraborgs regemente trafikerar Däcksbro 200. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Pontoner sjösätts för att kopplas samman till en flytande bro. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Krigsbro 5 är upprättad och kan byggas i tre längder, 32, 40 eller 48 meter och klarar av fordon som väger mellan 65-100 ton. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
"Det är kul att komma ut i fält och det känns lite som det är sista natten med gänget. För oss har övningar varit lite av och på, vår vagn har det antingen väldigt intensivt eller lugnt. För vår del har det hittills varit rätt lugnt, men det kan säkert ändras," säger Fredrik Andersson som är förare och skytt på Ingenjörbandvagn 120. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Elias Grafström tycker att det är roligt att vara ute i fält, men att det är lite tråkigt att det är sista gången de är ute tillsammans. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Sebastian Lundin och Alexander Ahlberg tror att kamratskapen man får under värnplikten är unik då man går igenom mycket tillsammans. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Under övningen ingår Emelie Liberg i bataljonsstaben och går i befattningen ställföreträdande bataljonchef. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Ingenjörtruppernas viktigaste uppgift är att förändra terräng och infrastruktur till egna förbands fördel, eller en motståndares nackdel. Under årets slutövning ligger fokus på fältarbeten för rörlighet och tre olika brosystem används för att skapa rörlighet för förbanden samtidigt som det är viktigt att genomföra en bra slutövning för förbandets värnpliktiga.

– Övningen har gått över förväntan och förbandet har visat prov på kreativa lösningar med hänsyn till att den tidvis tjänstgörande personalen inte kunnat kallas in på grund av pandemin, säger bataljonchef Jonas Larsson.

För de värnpliktiga är det sista övningen innan de muckar och övningen innebär många olika moment. De har fått avvärja luftlandsättning, försvarat övergångsområden, upprättat broar, tagit hand om skadade och mycket mer.

– Övningen har varit bra och växlat mellan högt och lågt tempo. Det har varit roligt att få stödja vid casevac (transport av skadade), säger Alexander Ahlberg kulspruteskytt på stab- och trossplutonen och lägger till att alla borde göra värnplikt då det bara handlar om nio eller elva månader av ens liv.

Elias Grafström är förare på Krigsbro 8 och tycker det är roligt att vara ute i fält, men säger samtidigt att det är tråkigt att det är sista gången med kompisarna på maskin- och broplutonen. Han är en av flera rekryter som valt att söka anställning efter muck.

– Jag kommer jobba kvar som anställd på maskinpluton och fortsätta utvecklas på Krigsbro 8, men jag kan också tänka mig att bredda mig och lära mig mer saker som köra lastbil och hjullastare.

Utbilda sig vidare i Försvarsmakten

Ingående i övningen finns personal som är längre fram i sin karriär och vidareutbildar sig i Försvarsmakten. En av dem är Emelie Liberg som läser Högre officersprogram (HOP 12) där övningen är en del av den praktik som ingår i utbildningen. Under övningen går Emelie i befattningen ställföreträdande bataljonchef.

– För mig är övningen givande och lärorik och det är en god stämning och anda i bataljonsstaben och är ett välkommet avbrott i de senaste månadernas distansstudier. Det påminner mig också om hur bra det blir att återgå till Ing 2 efter skolan.

Värnpliktiga, befäl, elever och soldater bidrar alla till att fältarbetsförmågan växer och utvecklas och när övningen är genomförd krigsplaceras 22:a ingenjörbataljon som en helhet och bidrar till ett starkare svenskt försvar.