Kämparanda hos de värnpliktiga under slutövning

De värnpliktiga visade pannben och kamratskap i grundutbildningens slutskede

Sedan två år tillbaka har F 17 genomfört en slutövning för de värnpliktiga, vilket fungerar som en utbildningskontroll. De prövas både i sin befattning och också i sina soldatfärdigheter.

Ovetandes går gruppen på väg mot ett av momenten, med känslan av att vad som helst kan hända. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Orienteringskunskaper har kommit väl till pass under hela övningen. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Omhändertagande under skyddsvaktsmomentet. Inga personer kom till skada under genomförandet. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
För att behålla stridsvärdet högt måste fötterna vårdas vid varje tillfälle. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Bilden visar ett moment där de värnpliktiga genomförde ett sök i en rökfylld byggnad. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
För att höja stridsvärdet genomförde de värnpliktiga tvagning i en sjö. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Såhär skönt kan man ha det på en slutövning. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Vid övningens målgång stod flera av kamraterna och hejade på. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Slutövningen, som har pågått i totalt tio dagar, avslutades under onsdagen och har bestått av flera delar som bland annat att bygga förläggningar, marschera, strida och navigera.

En av de som deltog var Albin Svensson som går mot gruppbefäl på flygbassäkerhetsplutonen.

̶  Övningen har varit väldigt kul och lärorik, det roligaste med övningen har varit att strida, speciellt de större stridsmomenten. Den största utmaningen som gruppbefäl har varit att få med sig hela gruppen och att driva dem framåt.

För att lyckas med det har det varit viktigt att hålla gruppens stridsvärde högt. Då krävs det att man gör åtgärder så som att ofta dricka vatten, byta strumpor och hålla mattiderna säger Albin och fortsätter.

Värnpliktig Albin Svensson går som gruppchef mot flygbassäkerhetsplutonen. Foto: Jonas Holmberg

̶  Det ska bli skönt att värnplikten snart är slut men jag kommer även att sakna alla kamrater och den gemenskapen som vi har haft.

Slutövningen har varit krävande och under den sista delen, ”optimerat stridsvärde” testades deltagarnas förmåga att behålla ett högt stridsvärde även när förutsättningarna blev mer utmanande.

De har under två dagar marscherat mellan olika stationer för att utföra olika moment så som att genomföra sökning i rökig miljö, sjukvårdsmoment och tvagning i en sjö.

Under slutövningen har de värnpliktiga mestadels testats i sina befattningar som har letts av basenheten men övningen gick i sista skedet över till en övning som kallas optimerat stridsvärde som leddes av 26:e grundutbildningskompaniet och avslutades med ett soldatprov. Soldatprovet bestod av en marsch som utfördes med stridsutrustning, stridspackning och vapen.

Väl i mål var det glada miner, god stämning och deltagarna kunde äntligen pusta ut.

Efter genomfört soldatprov hölls det en ceremoni på F 17:s ceremoniplats där de deltagande fick en hel del beröm för sin insats.

 ̶  Vi har samlats här för att hedra våra kamrater som har genomfört soldatprovet, inleder övningsledaren för optimerat stridsvärde Daniel Vikström med, i sitt tal under ceremonin och fortsätter:
̶  Ni har visat prov på uttålighet och kämparanda. Två andra saker som är mycket viktiga för att en grupp ska fungera är att alltid göra sitt yttersta och att hjälpa sina kamrater. Det har ni visat prov på under den här övningen.

Även kompanichefen för grundutbildningskompaniet Oskar Stenberg var mycket nöjd.

 ̶  Jag är stolt över de värnpliktiga och över befälen som har gjort ett otroligt bra jobb. Allt ifrån inryck till högvakt till befattningsutbildning till slutövning. Nu har vi genomfört det sista momentet i utbildningen och är redo för att knyta ihop säcken, avslutar Oskar.