Bra logistik – en förutsättning när Försvarsmakten stödjer samhället

Försvarsmakten stödjer det civila samhället på många olika sätt i den pågående pandemin. Ända sen mars har Försvarsmaktens Transportkontor vid FMLOG arbetat för fullt med att planera de olika transporter som behövs för att Försvarsmakten ska kunna bistå med stöd till samhället.

Jörgen Nilsson, chef för transportplaneringen vid transportkontoret vid FMLOG. Foto: Försvarsmakten

När Försvarsmaktens materiel till fältsjukhusen i Älvsjö och Göteborg skulle transporteras var transporterna hastigt uppkomna och brådskande. Vilket innebar ett högt tryck på personalen vid Försvarsmaktens transportkontor vid FMLOG.

– Logistik är en komplex process. Innan en transport av vår materiel kan ske måste transporten planeras vilket innebär en hel del olika arbetsmoment för våra transportplanerare. Oavsett om det är en transport av en pall eller om det är flera containrar med utrustning så arbetar vi enligt samma uppsatta rutin. Efter att en beställning har kommit in till FMLOG tittar transportkontoret på hur uppgiften ska lösas så effektivt som möjligt berättar Jörgen Nilsson, chef för transportplaneringen vid transportkontoret vid FMLOG.

Försvarsmakten har egna transportresurser men transporter sker även med civila transportresurser via Försvarsmaktens kontrolltorn. Ett kontrolltorn är en transportintegratörstjänst som innebär att en upphandlad leverantör har ett helhetsperspektiv över de civila transportresurserna. De ansvarar bland annat för att avropa transporter samt att se till så att de håller rätt kvalitet och är kostnadseffektiva.

– När det kommer till transporterna av materiel med anledning av corona/covid-19 har både Försvarsmaktens egna transportresurser och upphandlade åkerier använts. Ur Försvarsmakten har Försvarsmaktens specialtransporter, Trängregementet, Ledningsregementet, Försvarsmedicincentrum och Luftstridsskolan bidragit. Att civila transportresurser har bidragit till en civil-militär samverkan i en ny totalförsvarsanda. Engagemanget och viljan har varit stort, både internt och externt – och tillsammans har vi löst det här oerhört bra fortsätter Jörgen Nilsson.

När transporterna är på väg följer transportplanerarna vid transportkontoret transporten för att parera och hantera uppkomna problem som kan uppstå.

– Transporterna av materielen för stöd till det civila samhället har gått oerhört friktionsfritt och smidigt trots den korta förberedelsetiden. Vi har fått testa hur vi fungerar under hårt tryck och vi tar med oss mycket lärdomar in i vårt fortsatta arbete avslutar Jörgen.

Nästa moment i det här arbetet är att planera inför när materielen ska tillbaka till Försvarsmakten.