Nolltolerans – ett ytterligare steg på vägen dit

Kadetter och anställda på likabehandlingsdag för att förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering

Försvarsmakten accepterar inga former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier för den som anmäler eller påtalar brister. Nolltolerans gäller. Men ändå visar myndighetens undersökning att några procent varje år upplever sig utsatta. Ett aktivt arbete pågår för att nå ända fram, och Militärhögskolan Karlbergs likabehandlingsdagar är ett av verktygen.

Emilia Åhfelt föreläste inför samtliga kadetter på Militärhögskolan Karlberg om hur hon utsattes för kränkningar under sin tid som soldat i Kosovo. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Pauline Pihlsten leder en av gruppdiskussionerna under dagen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Det framkom under dagen att det är viktigt att ledningen är tydlig i den här frågan. Produktionschef Johan Svensson föreläste om hans och försvarsmaktsledningens syn på likabehandling och att det är tydligt att här råder nolltolerans mot övertramp. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Produktionschef Johan Svensson och chefen för Militärhögskolan Karlberg, Bo Berg, deltog på ett av gruppdiskussionspassen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

För Försvarsmaktens blivande chefer, kadetterna på officersprogrammet, genomsyrar likabehandlingsarbetet all verksamhet. Utöver det kontinuerliga arbetet med detta, sker varje år två likabehandlingsdagar, en heldag per termin. Där är deltagandet från samtliga tre pågående årskurser obligatoriskt och även skolans personal uppmanas att delta på föreläsningarna och i gruppdiskussionerna. För dagarna brukar se ut så, med gruppdiskussioner kring ett antal fiktiva fall varvat med föreläsningar från chefer och inbjudna experter. Den här dagen handlade diskussionerna om sex olika typer av felaktigt beteende och övergrepp, som närgånget beteende, olämpliga uttryck och ryktesspridning och hur dessa borde hanteras.

Pauline Pihlsten, likabehandlingskadett på officersprogrammets 227:e kompani. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Pauline Pihlsten, likabehandlingskadett på 227:e kursen var en av moderatorerna på gruppdiskussionerna och en av dem som inför dagen valde ut vilka fall som skulle diskuteras.

− Jag har varit anställd i fyra år, så jag har verkligen sett vikten av att diskutera sådana här frågor. Det är mycket som låter bra på pappret, att det är nolltolerans och allt det här. Men pratar man med kvinnor som är anställda i Försvarsmakten, framför allt eftersom vi är den största utsatta gruppen, så är det inte alltid det är så bra. Om man vill ha en bredd i den personal som anställs så måste man tacka de här frågorna. Och det gjorde vi nu under diskussionerna. De andra kadetternas ärlighet och öppenhet med vad de själva varit med om eller vad de har för reflektioner uppskattar jag. Det är den formen som behövs för att vi ska öka förståelsen och lära oss av varandra.

− Det är viktigt med likabehandlingsdagar, och att alla är med på dem! Man diskuterar inte sådant här annars, det kommer inte naturligt, säger Pauline Pihlsten, likabehandlingskadett på 227:e kursen.

Emilia Åhfelt tjänstgjorde som soldat i Kosovo i utlandsstyrkan under 2003, och drabbades där av olika typer av trakasserier och kränkande särbehandling. Dessutom upplevde hon att hon inte fick det stöd hon behövde från ledningen på plats. Om sina svåra upplevelser i Kosovo och hur det påverkade henne efteråt föreläste hon, inför den fullsatta salen på ett gripande, rannsakande och ärligt sätt. Och hon gjorde det tillsammans med den chef som inte fanns där för henne i Kosovo, och som efteråt har förstått hur fel det var. Arbetet med att motverka den här typen av behandling av kollegor pågår överallt i myndigheten och hade det hänt idag hade hon förhoppningsvis fått ett bättre stöd från sina chefer.

− Från ÖB och hela vägen ner till mig och mina chefer är det kristallklart, problemen ska fram och de felaktiga värderingarna och attityderna ska bort. Uppförandekoden är tydlig, agera! Och det är det vi gör, bland annat här på likabehandlingsdagen. Men jag förväntar mig även att envar tar sitt ansvar och uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod, säger Militärhögskolan Karlbergs chef, kommendör Bo Berg.