Stridsgruppen – en del av Gotlands regemente

– Nu har vi nått i mål med inledningen på återuppbyggnaden av P 18. Men utvecklingen avstannar inte utan vi ska fortsätta framåt. Gotlands regemente är en garant för Sveriges och Gotlands oberoende, sa Mattias Ardin chef Gotlands regemente vid ceremonin där 18:e stridsgruppen blev en del av regementet.

18:e stridsgruppen tog emot kompanifanorna av P 18 Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Chef P 18 Mattias Ardin och chef P 4 Bengt Alexandersson Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Personalen i stridsgruppen bytte förbandsmärke på sina uniformer. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Gotland regementes maskot, baggen Harald VI, var med vid ceremonin. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

– Nu står vi här. Drygt fyra år efter att vi fick uppgiften och uppdraget är slutfört. För personalen har det ibland varit stora utmaningar men alla har helt prestigelöst ställt upp. Det är med stolthet vi lämnar över ett mycket bra förband, sa Skaraborgs regementes chef Bengt Alexandersson vid ceremonin.
Skaraborgs regemente fick uppgiften att rekrytera, utbilda och vidmakthålla 18:e stridsgruppen när Gotland pekades ut som ett strategiskt viktigt område i den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 och det togs beslut om att stärka försvaret där på ön.

I november 2015 tillträdde chefen för stridsgruppen och en av hans första uppgifter blev att rekrytera personal till nyckelpositioner. Tillsammans med övrig personal på Skaraborgs regemente har de arbetat för att nå målet som var att stridsgruppen skulle vara på plats 1 januari 2018. Dock blev det inte så. Hösten 2016 tog ÖB beslut om permanent placering av militära förband på Gotland. Wilska kompani från Skaraborgs regemente hade precis avslutat en beredskapskontroll och fick uppgiften att stanna kvar. Det fanns sedan förband på plats fram tills 18.stridsgruppen skulle etableras på Gotland. En etablering som tidigarelades ett halvår och det innebär att de flyttade över redan sommaren 2017.

Men bandet mellan Skaraborgs regemente och Gotlands regemente klipps inte helt. Det kommer vara gemensam värnpliktsutbildning kommande utbildningsår och regementet kommer fortsatt, tillsammans med övriga arméförband, stödja P 18 och stridsgruppens fortsatta utveckling.

– Vi har en långsiktig plan för den fortsatta uppbyggnaden på Gotland. I en orolig omvärld har alla länder ansvar för att bidra till stabilitet. Det är vårt ansvar att se till så att vi har trovärdig tröskeleffekt, sa arméchef Karl Engelbrektson vid överlämningsceremonin.