Viktig dag i Försvarsmaktens tillväxt

I dag har Sverige fått ett starkare försvar. Över 200 nya specialistofficerare utnämndes på fredagen till sergeanter vid en värdig, festlig och välbesökt ceremoni, arrangerad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H), på Halmstad arena.

Mycket stolthet i luften när drygt 200 kadetter befordrades till sergeanter vid specialistofficersexamen på Halmstad arena idag. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Elisabeth Johansson får en varm kram av sin familj efter examensceremonin. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Försvarsmaktens utbildningschef, Anders Callert, överräcker examensbevis till kadetter från Norrbottens regemente, I 19. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
En stor dag även för mottagande förband. Representanter för drygt 20 av Försvarsmaktens förband delade glädjen på plats i Halmstad. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Dagens tillskott av specialistofficerare är mycket välkommet för Försvarsmaktens tillväxt. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
- Viljan att äntligen börja bidra i den dagliga verksamheten är stor, berättar Cecilia Frisén. En känsla hon delar med kurskamraterna Elisabeth Johansson och Johan Foxberg (här till vänster om Cecilia). Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Marinens musikkår bidrog till en både värdig och festlig stämning. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Kadetter, nära och kära och förbandsrepresentanter - drygt 1000 personer deltog i fredagens examen. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Att genomföra specialistofficersutbildningen tar vanligtvis ett och ett halvt år. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Från skolan till krigsförbanden - nu väntar fördjupning inom respektive arbetsområde. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Försvarsmaktens utbildningschef Anders Callert, chefen för Militärhögskolan Halmstad (MHS H) Anders Stach och utbildningsförvaltare Clas Dahl (MHS H) förrättade examensceremonin. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
För andra året i rad genomfördes specialistofficersexamen på Halmstad arena. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Erik Skorupa tas förväntansfullt emot av dottern Jasmine, 4 år, efter examensceremonin. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
En stolt skolchef för Militärhögskolan Halmstad kan efter flera månaders planering avsluta examensceremonin. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

– Alla dessa nya specialistofficerare, som representerar ett trettiotal olika professioner i Försvarsmakten, innebär ett betydande och oerhört viktigt bidrag till Försvarsmaktens tillväxt och Sveriges ökade försvarsförmåga – nu och i framtiden, konstaterar Anders Callert, Försvarsmaktens utbildningschef och dagens examensförrättare.

Krigsförband i samtliga försvarsgrenar och stridskrafter kommer att få ett tillskott av nya specialistofficerare efter dagens examen. Den tre terminer långa grundläggande specialistofficersutbildningen vid Försvarsmaktens olika skolor och centrum är till ända. Nu väntar fortsatt lärande och handledning på förbanden för att skaffa den djupa yrkesskicklighet som kännetecknar en riktigt duglig specialistofficer.

Utveckla Försvarsmakten – en stark drivkraft för nya specialistofficerare

Viljan att äntligen börja bidra i den dagliga verksamheten är stor. Cecilia Frisén är nybliven specialistofficer på Ledningsregementet. Hennes arbetsfält är att bidra till optimal användning av Försvarsmaktens ledningssystem, men hon börjar med en annan viktig uppgift. Att bidra till optimal militär grundutbildning för rekryterna på Ledningsregementet:
 – För mig är det en dröm som jag haft ända sedan grundskolan som går i uppfyllelse idag. Att få bli yrkesofficer och att få vara med och utveckla rekryter och blivande kollegor. Alla är olika som kommer till Försvarsmakten och alla behövs. Jag ser fram emot att få utöva mitt ledarskap och se till att alla bemöts schysst, att alla får höras och synas, och får den bästa utbildning man kan få. Jag vill föra Försvarsmakten framåt och bidra till att alla kommer till sin rätt på sin rätta plats.

Att lämna och komma tillbaka till efterlängtad gemenskap

Soldaten Johan Foxberg lämnade sin arbetsplats på trafiktransportledningsplutonen på Trängregementet i Skövde förra sommaren. Johan och hans kollegor arbetar med operativa transporter. De underlättar och stödjer andra förbands förflyttningar genom vårt avlånga land genom att se till att logistiken fungerar under transporterna och att förbanden kan ta sig så smidigt och säkert genom landet med gott stridsvärde för att snabbt börja verka i ett insatsområde.  Nu återvänder han till arbetsplatsen som nybliven specialistofficer och ställföreträdande plutonchef:
– Det känns väldigt roligt och spännande att komma tillbaka! Jag lämnade som trygg gruppmedlem i en väl fungerande grupp och ser fram emot utmaningen att lära känna nya soldater och att få flera grupper att må och prestera bra. Sen är det ju alltid roligt att få vara med om Försvarsmaktens tillväxt och utveckling, att vara på ett jobb där allt ska bli större och mer.

Det ska kännas lite extra att gå till jobbet

Efter elva år i restaurangbranschen var det dags att vända blad för Elisabeth Johansson och satsa på något helt annat. Först militär grundutbildning på Skaraborgs flygflottilj, F 7, och sedan specialistofficersutbildning.  Elisabeth kommer nu att ingå i ”Mission Support Element” (MSE) vid en flygdivision som planerar och utvärderar militära flygföretag:
– I dag känner jag mig väldigt stolt över att vara anställd i Försvarsmakten. Jag har verkligen sett fram emot en tid nu att komma till min arbetsplats och börja ta det ansvar som jag utbildat mig för att ta.  För mig är det en självklarhet att försvara Sverige och skydda det som vi har och står för.

Video från specialistofficersexamen vid Militärhögskolan Halmstad. Foto: Försvarsmakten