Internationellt samarbete stärker den militära sökledarförmågan

Mellan den 16 september och 11 oktober genomfördes en internationell sökledarutbildning vid Ing 2. Kursen ingick i ett projekt som Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA) startat och är ett samarbete mellan flera länder för att öka förmågan inom militär söktjänst.

En av kursdeltagarna i samverkan med en avancerad sökgrupp under ett moment. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
En instruktör tillsammans med en grupp deltagare vid ett av momenten under utbildningen. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kursen genomfördes med stöd av ett företag med den erfarenhet och expertis som krävdes för den här typen av utbildning. Under kursen deltog officerare och specialistofficerare från Sverige, Österrike, Belgien, Irland, Portugal, Spanien och Nederländerna. Den fyra veckor långa kursen fokuserade på planeringsdelen av jobbet med målsättningen att i första hand utbilda avancerade sökledare för att kunna leda högrisksök. Ytterligare en målsättning var att deltagande länder ökar sin förmåga att enskilt, eller tillsammans, genomföra denna typ av utbildning.

– Det är en väldigt specialiserad förmåga i många länder och när vi genomför kurser och övningar tillsammans med andra länder bidrar det till att vi utvecklar oss inom funktionen, säger Sven Johansson som varit ansvarig för kursen.

Sökledaren är en nyckelbefattning vid genomförandet av militär söktjänst och beroende på vilken kapacitet som efterfrågas har sökledaren olika utbildningar. Uppgifter där hot eller risker bedöms som högre, eller där konsekvensen av ett misslyckande inte är acceptabla, kräver ofta en avancerad sökledare. Som utpräglad specialist inom sitt område har sökledaren som arbetsuppgift att understödja staber eller taktiska chefer med allt inom militär söktjänst. Det omfattar bland annat utarbetande av hotbildsanalyser, ta fram planer för riskhantering, genomföra detaljplanering av sökuppgiften eller samverkan och stöd med koordinering av ingående funktioner och enheter.

Avancerad sökledare är en befattning som kräver noggrann och utförlig utbildning för att säkerställa att sökledaren har de kunskaper och den kapacitet som krävs. Sökledaren måste ha en sådan utbildning så att denna kan hantera alla de olika scenarion eller situationer där stödet de lämnar får en direkt inverkan på huruvida förbandet löser sin uppgift eller inte. Trots att sökledaren är nödvändig vid genomförandet av sökoperationer så varierar antalet utbildade avancerade sökledare en hel del mellan olika länder. För en del länder är upprätthållandet och utbildningen av befattningen avancerad sökledare en rejäl utmaning.

– Det har varit en väldigt givande kurs och jag upplever att vi uppnått syftet med kursen, avslutar Sven Johansson.