Ett smakprov på livet som rekryt

Under fem dagar är Göta ingenjörregemente (Ing 2) hem för ett 35-tal ungdomar i åldrarna 15-20 år. Kursen ger ungdomar möjlighet att lära sig mer om och få en inblick i Försvarsmaktens och arméns verksamhet.
– Det är kul att uppleva hur det är i försvaret och roligt att testa på något nytt, säger Alva Strand som går kursen.

Inför natten i fält förbereddes ved för att kunna hålla elden vid liv hela natten. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Alva Strand och Melker Andersson tycker att kursen var lärorik och riktigt rolig. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Vid olika stationer fick de lära sig om olika saker, här få de en genomgång om grundläggande sjukvård. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Frilägg den medvetslösa personens luftvägar och kontrollera om han eller hon andas. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Framåt! Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Ungdomarna står uppställda och Roland Gustafsson förklarar vad som kommer hända vid stationen. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
En station visade upp olika fordon som armén använder och ungdomarna fick också testa att dra i några spakar. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Under utbildningen fick man även möta fysiska utmaningar. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Att kasta handgranat kräver precision. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Avståndsbedömning är svårare än vad man tror. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Kursen anordnas av Försvarsutbildarna och genomförs ungefär samtidigt vid olika förband i landet. Till kurstillfället i Eksjö har det i år varit ett högt tryck på ansökningarna. Till denna kurs var det över 100 sökande.

– Det är självklart roligt att det är så många som velat gå kursen och fortsätter det här intresset får vi kanske utöka med fler platser framöver så att fler får möjlighet att delta, säger Roland Gustafsson som ansvarar för kursen i Eksjö.

Ungdomarna får genom kursen möjlighet att få reda på mer om Försvarsmaktens verksamhet och lära sig om vad armén gör och det materiel som används. Veckan är intensiv och ungdomarna får bland annat testa på hur det är att bo på logement, lära sig om överlevnad och sjukvård, se olika materiel och testa på patrullfälttävlan.

Lärorikt och roligt

Två av ungdomarna som deltar vid kursen är Melker Andersson från Eksjö och Alva Strand från Skövde. Tillsammans med övriga deltagare ska de under kommande dygn bo i tältförläggning och förbereder nu med ved inför nattens eldpost. Båda tycker att det är roligt och kursen är bättre än vad de förväntat sig.

– Jag tycker det är spännande och man får en inblick i hur det är i försvaret. Det är väldigt intensivt och väldigt roligt, säger Alva.

De förklarar att det händer något hela tiden och de har roligt tillsammans med befälen. Ingen av dem ångrar att de sökte kursen.

– Det är väldigt lärorikt och jag rekommenderar andra att söka, säger Melker och Alva nickar och håller med.

Det återstår att se om de kommer tillbaka till Ing 2 eller något annat förband för att genomföra militär grundutbildning. Men om de kommer tillbaka har de nu efter dagarna vid Ing 2 lite mer kunskap om vad det innebär att vara rekryt.