"Satt som ett smäck"

Flera år har gått sedan de genomförde sin värnplikt vid Göta ingenjörregemente. Förra veckan var de tillbaka igen för en veckas repetitionsutbildning.
– De har lagt utbildningen på rätt nivå. Det finns lite humor i det och det finns lite allvar i det och alla är med på noterna, säger Daniel Norrlid som genomförde sin värnplikt för drygt 10 år sedan.

Repetitionsutbildning pliktpersonal.
Repetitionsutbildning pliktpersonal.
De fick repetera sina vapenkunskaper och träna på skjutbanan. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning pliktpersonal.
Mellan övningsmomenten fanns det tid för lite snack och skratt. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning pliktpersonal.
Ett bra samarbete gör det enklare när man reser och tar ner tält. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning pliktpersonal.
Pliktpersonalen fick träna på att sätta tourniquet på sig själva för att lära sig att stoppa en akut blödning om det skulle bli aktuellt. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning pliktpersonal.
Martin Ekberg och Daniel Norrlid erkände att de var lite ringrostiga till en början, men att de snabbt kom ihåg det de en gång lärt sig. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning pliktpersonal.
Oscar Lichtscheidl tyckte det var bra och komma in en vecka och friska upp minnet. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Under en vecka har drygt 150 värnpliktiga på främst lednings- och underhållsbefattningar genomfört sin repetitionsutbildning vid regementet. Det var tredje året i rad som en repetitionsutbildning genomfördes vid Göta ingenjörregemente och den här följde principen för mobilisering och gör att de pliktigas soldatkunskaper säkerställs, vilket medför att förbandets förmåga ökar.

Fokus under veckan låg på grundläggande soldatfärdigheter såsom att kunna hantera sin utrustning på ett korrekt och säkert sätt, betjäna postställe och att kunna försvara sin förläggning. Att det har gått drygt tio år sedan de gjorde sin värnplikt märktes till en början av, men väldigt snabbt satt rutinerna och kunskapen igen.

– De är duktiga och driftiga och kommer ihåg väldigt mycket av det de lärde sig för drygt tio år sen och tar ett stort ansvar för sina uppgifter, säger Joakim Carlsson som är ansvarig för utbildningens genomförande.

Under utbildningen gavs även information om hur förbandet ser ut idag och hur det är tänkt att fungera så att de pliktiga är uppdaterade om läget vid regementet.

Roligt att träffa kompisarna igen

Martin Ekberg och Daniel Norrlid som gjorde värnplikten tillsammans 2006/2007 erkände att de var lite ringrostiga till en början, men blev förvånade att de kom ihåg så mycket.

– De skrattar lite åt oss vid uppställningarna och alla fick sig ett gott skratt. Man hade ju totalt glömt bort alltihop, men det kom tillbaka ganska fort, säger Martin.

Slutligen berättade Daniel Norrlid och Oscar Lichtscheidl om hur deras känsla var inför repetitionsutbildningen. En sak de hade gemensamt var att livet ser annorlunda ut mot vad det gjorde när de ryckte in för drygt tio år sedan.

– Det var lite tudelat på något sätt. Dels det här att bryta upp från familj och jobb, men att komma tillbaks och träffa grabbarna var faktiskt riktigt kul, säger Daniel.

– Det blir ett bra avbrott från vardagen och väldigt roligt att vara här, men samtidigt är det lite tråkigt att man förlorar så mycket inkomst, men kul att friska upp minnet, säger Oscar.

Under söndagen lämnade de regementet och återvände hem till vardagen igen.