Moment som utvecklar nationell förmåga

Övning ger inte bara färdighet, övning ger nationell säkerhet. F 21 kommer i mars genomföra flottiljövning där alla förbandsdelar ska övas för att snabbt nå operativ effekt.

Ett stort steg i F 21:s utveckling av krigsförbanden sker under flottiljövningen som genomförs 19-23 mars. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Utvecklingen av 21:a flygflottiljen går framåt. För att få en kvalitativ flottiljövning för krigsförbandet kommer en ledningsträningsövning genomföras för att genomlysa och pröva övningsmomenten som ska bygga den militära förmågan.

— Det är viktigt är att personalen känner förtroende för den verksamhet som vi ska genomföra. Mindset hos chefer och personal måste vara att vi ska göra så gott vi kan med det vi har, säger Niclas Magnusson, stabschef vid F 21.

Huvudbas, sidobas och reservbas

Alla ingående förbandsdelar kommer att övas, och det från flera platser.
Förutom huvudbasen på Kallax kommer sidobasen i Jokkmokk att användas. Målbilden är att även landa och starta från en reservbas, i detta fall en civil flygplats.

— Det blir lite av en ”ketchup-effekt”. Vi övar allt på en och samma gång. Det kommer att krävas mycket av personalen när vi dessutom gör detta dygnet runt i en vecka under vinterförhållanden. För många blir det första gången de övar på sidobas.

Av F 21:s tre krigsförband har 21:a flygflottiljen fått stått tillbaka i utvecklingen. Inte längre. Krigsförbandets övningsmål är prioriterade före stridsflygdivisionernas övningsmål. Bland annat kommer mobiliseringsövning under ledning av flottiljstaben genomföras och ledning av förbandsdelarna kommer ske från flera platser.

— Det känns jättebra och vi är på god väg att återta och utveckla den nationella förmågan. Målbilden är att snabbt nå operativ effekt vid höjning av beredskap, avslutar Niclas Magnusson.