För skydd av civila och egen trupp

En viktig del av malistyrkans förmåga är att söka efter, upptäcka och oskadliggöra improviserat tillverkade bomber (IED). Det är en del av det egna skyddet och skyddet av civila. Bomberna används av terroristorganisationer och kriminella nätverk med målet att skada eller döda främst nationella och internationella säkerhetsstyrkor i Mali.

En viktig del av Mali 07 förmåga är att söka efter, upptäcka och oskadliggöra hemmagjorda bomber (Improvised Explosive Devices, IED). Det skapar säkerhet för såväl den egna styrkan som för civilbefolkningen. Foto: VM11/Försvarsmakten
En viktig del av Mali 07 förmåga är att söka efter, upptäcka och oskadliggöra hemmagjorda bomber (Improvised Explosive Devices, IED). Det skapar säkerhet för såväl den egna styrkan som för civilbefolkningen. Foto: VM11/Försvarsmakten
En viktig del av Mali 07 förmåga är att söka efter, upptäcka och oskadliggöra hemmagjorda bomber (Improvised Explosive Devices, IED). Det skapar säkerhet för såväl den egna styrkan som för civilbefolkningen. Foto: VM11/Försvarsmakten
En viktig del av Mali 07 förmåga är att söka efter, upptäcka och oskadliggöra hemmagjorda bomber (Improvised Explosive Devices, IED). Det skapar säkerhet för såväl den egna styrkan som för civilbefolkningen. Foto: VM11/Försvarsmakten

Även humanitära hjälpsändningar påverkas och under den senaste tiden har flera civila fallit offer för vägbomber i Malis norra delar.

— Att oskadliggöra IED:er är en del av vår uppgift i skydd av civila. Militära förband har ofta skydd och kan, med rätt utbildning, minimerar risken att skadas eller dödas av bomber. Civila saknar i många fall både utrustning och utbildning för att hantera risken med bland annat vägbomber som riktas mot säkerhetsstyrkorna. Därför är det ofta civila och humanitära hjälporganisationer som faller offer för terroristernas oupptäckta bomber längs med vägarna, säger Robert, chef för ammuntionsröjningsgruppen, EOD-gruppen.

Genom att ständigt öva förmågan till att röja IED:er bibehålls en hög nivå av säkerhet för den egna styrkan och det förbättrar också möjligheten till att upptäcka och röja vägbomber som annars riskerar att skada eller döda civila.

— I just det här momentet över vi för en lyckad röjning av en IED, men vi övar även för om det värsta inträffar, exempelvis att vi misslyckas med röjningen eller om vi utsätts för en attack. Eftersom jag är väldigt tung i min minröjningsdräkt känns det tryggt att sjukvårdarna har en hög fysisk förmåga och kan släpa iväg mig till bättre skydd, där de tar hand om mina skador, säger Robert och fortsätter.

— Sjukvården är alltid närvarande i någon form och är anpassad efter uppgiften, kopplat till de risker som finns. Detta så att vi har en grundberedskap att ta hand om varandra om det värsta skulle hända.

I den svenska kontingenten har samtlig personal en grundläggande utbildning i att söka efter och upptäcka improviserat tillverkade bomber. EOD-gruppen är den del av förbandet som har förmågan att röja fynden.