Hej, hej vinterland!

– Grundläggande vinterutbildning för specialister och reservare

På Markstridsskolan i Kvarn utbildas specialistofficerare med inriktning markstrid. I utbildningen till specialistofficer ingår också en grundläggande vinterutbildning som genomförs i Arvidsjaur.
– Bara att vistas i det här klimatet under närmare två veckor ger otroligt mycket, man förstår hur viktiga de små detaljerna är för att man ska kunna bibehålla stridsvärdet, säger Robin Holmqvist en av de 55 elever som nu genomför sin specialistofficersutbildning vid Markstridsskolan.

Hej, hej vinterland nu är vi här! Blivande specialistofficerare och reservofficerare genomför nu sin grundläggande vinterutbildning i Arvidsjaur. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Robin Holmqvist från Livgardet utbildar sig till specialistofficer vid Markstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Snö, kyla och mörker måste upplevas för att man ska förstå hur mycket de små detaljerna påverkar”, säger Jacob Benneborg blivande specialistofficer vid Skaraborgs regemente. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Specialister och reservare tillsammans. I vinterutbildningen deltar förutom de 55 kadetterna från Markstridsskolan även elever ur Militärhögskolan Halmstads reservofficersutbildning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jonny Eriksson, utbildar sig till reservofficer för att tjänstgöra vid Norrbottens pansarbataljon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skymning på Arvidsjaurs skjutfält, en cirka 18 kilometer lång skidmarsch avslutar specialist- och reservofficerselevernas fältdygn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Ulf Nilsson, kurschef för SOU vinterutbildning 2018. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Isvaksbad. Foto: Mikael Frisk/Försvarsmakten
Grundläggande skjutövningar i vintermiljö. Foto: Mikael Frisk/Försvarsmakten

SOU genomförs under tre terminer, totalt 70 veckor. Två terminer genomförs på Markstridsskolan i Kvarn och den tredje på respektive hemmaförband. Målet är att kadetterna efter utbildningen ska ha en god förmåga att planera, genomföra samt följa upp och utvärdera utbildningspass som genomförs inom ramen för plutons verksamhet, med tyngdpunkten på förmågan att planera, leda och utvärdera stridsutbildning med skarp ammunition på nivån grupp.

Snö, kyla och mörker måste upplevas

Specialistofficersutbildningen har ett omfattande innehåll, bland annat totalförsvar och folkrätt, fysiskt stridsvärde, ledarskap, krigsvetenskap och stridsteknik och den grundläggande vinterutbildningen som nu genomförs i Arvidsjaur under tio dygn.
– För mig är det första gången jag är på vinterutbildning och man märker ju hur viktigt det är att få vistas i den här miljön. Snö, kyla och mörker måste upplevas för att man ska förstå hur mycket de små detaljerna påverkar. Sedan tycker jag att specialistofficersutbildningens fokus mot instruktörsrollen är det rätta. Dessutom passar det mig perfekt eftersom jag ska börja jobba med grundutbildning av soldater på Skaraborgs regemente, säger kadetten Jacob Benneborg.

Vintererfarenheter för framtiden

Under vinterutbildningen i Arvidsjaur har kadetterna genomfört bland annat skidteknik, åtgärder vid lång och kort rast, isvaksbad, ensamdygn i fält och grundläggande skjutövningar. Vinterutbildningen genomförs av de ordinarie lärarna från MSS i Kvarn med stöd av Försvarsmaktens vinterenhet.
– Det har fungerat bra, vi har haft ett jämnt och kallt klimat där eleverna erhållit nyttiga erfarenheter inför deras fortsatta arbete som instruktörer och trupputbildare i Försvarsmakten, berättar kapten Ulf Nilsson, kurschef.

Specialister och reservare tillsammans

I vinterutbildningen deltar förutom de 55 kadetterna från Markstridsskolan även elever ur Militärhögskolan Halmstads reservofficersutbildning, ROU. Tio av dessa går inriktning markstrid vid MSS, tre är från Fältarbetsskolan, FarbS, i Eksjö och en från Luftvärnets stridsskola, LvSS, i Halmstad.
En av de som nu går ROU är Jonny Eriksson som ska bli reservofficer vid pansarbataljonen på I 19 i Boden.
– Det är bra att vi får lära oss grunderna i vinterförmåga. Man ser hur viktigt det är med disciplinen i gruppen. Det kan vara så enkelt som att alla redo när det är dags att starta till exempel en skidmarsch. Men också hur man genomför sina raster och stridsvärdeshöjande åtgärder så att man får flyt på den grupp eller pluton man ska truppföra, avslutar Jonny Eriksson.