Sverige får nytt förband på Gotland

Nu står det klart att Gotland får ett nytt regemente vid årsskiftet.
– Det är ett positivt beslut och ett viktigt steg mot ett starkare försvar, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Gotlands regemente kommer att upprättas från 1 januari 2018. Foto: Therése Fagerstedt/Försvarsmakten

Riksdagen röstade igenom höstbudgeten tidigare i veckan och godkände planerna på ett nytt regemente på Gotland och idag kom regeringsbeslutet som ger Försvarsmakten i uppdrag att upprätta Gotlands regemente från 1 januari 2018.

– Det här innebär att vi nästa år har ytterligare ett förband som dessutom är placerat på en strategiskt viktig plats. Det är ett positivt beslut och ett viktigt steg mot ett starkare försvar, säger ÖB Micael Bydén.

Gotlands regemente kommer att vara både organisationsenhet och militärregion och uppgifterna kommer bland annat att innebära att stärka och utveckla försvaret av Gotland, koordinera och samordna all militär verksamhet samt att bygga upp totalförsvarsförmågan tillsammans med de övriga civilförsvarsmyndigheterna.

Det officiella uppdraget att upprätta Gotlands Regemente kommer i inriktningsbeslutet och i regleringsbrevet, som lämnas över till Försvarsmakten strax innan jul.