Pliktpersonal ökar förbandets resurser och förmågor

Förra måndagen anlände ett sextiotal totalförsvarspliktiga soldater till Göta ingenjörregemente i Eksjö. De har tidigare genomfört grundutbildning med värnplikt och är en del av de cirka 1 500 soldater och sjömän som i år kallas in till Försvarsmakten för repetitionsutbildning och utgör en viktig del av förmågan att försvara Sverige.

Pliktpersonal repeterar handhavande med AK5C vilket är en nyare version av den AK5A som användes under deras värnplikt.
Pliktpersonal repeterar handhavande med AK5C vilket är en nyare version av den AK5A som användes under deras värnplikt.
Pliktpersonal repeterar handhavande av AK5C vilket är en nyare version av den AK5A som användes under deras värnplikt. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Inkallad pliktpersonal uppför krigsbro 5 under sin repetitionsutbildning
Krigsbro 5 uppförs som en del av repetitionsutbildningen. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Mikael Rofhök är till vardags anläggningsvetsare och var en av de soldater som inkallades för att genomföra repetitionsutbildning
Mikael Rofhök arbetar till vardags som anläggningsvetsare och är en av de soldater inkallades för att genomföra repetitionsutbildning. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Garnisonens servicecenter var ovanligt trångt förra måndagen när de inkallade soldaterna 
hämtade ut uniform och material för första gången på tio år
Garnisonens servicecenter var ovanligt trångt förra måndagen när de inkallade soldaterna hämtade ut uniform och material för första gången på tio år. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Regeringen beslutade i december 2014 att ge Försvarsmakten rätt att återigen kalla in krigsplacerad personal för repetitionsutbildningar. Det ansågs nödvändigt för att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga med hänseende till det försämrade omvärldsläget. På ingenjörregementet i Eksjö bestod årets repetitionsutbildning av mekaniker, kockar och brosoldater vilka övades i sina respektive befattningar.

Brosoldaterna ägnade sina första dagar med att repetera lastbilskörning för att sedan uppföra krigsbro 5 under helgen. Det är ett för Sverige unikt brosystem som möjliggör att på några timmar skapa en 48 meter lång broförbindelse stark nog att bära en stridsvagn. Detta ställer såklart stora krav på soldaternas driv och samarbetsförmåga.

– Det känns som att man är 18 år igen. Trots att det var tio år sedan sist har det gått mycket bra. Vi byggde bron på kravtiden tre timmar redan under andra genomförandet. Vi drillades väldigt hårt under värnpliktstiden och den kunskapen finns fortfarande kvar, konstaterar brosoldaten Sone Sonesson som fått mersmak och kommer att söka en tidvis anställning i framtiden.

Att åter vara i uniform väcker blandade känslor för den inkallade personalen för vilka utbildningen också innebär lönebortfall och en period borta från familjen.

– Jag trivdes bra här under värnplikten, så det var helt okej att komma in igen. Men alla var inte glada över det dem första dagarna men nu tycker de flesta att det varit roligt. Vi är ett bra gäng som alla är intresserade av samma sak så det finns mycket att snacka om, berättar Mikael Rofhök, inkallad mekaniker som till vardags är svetsare.

Värnpliktiga är viktiga

Mikael och de andra inkallade mekanikerna har under helgen övat okonventionella reparationer, alltså improviserade reparationer utan reservdelar. För ändamålet hade ett antal skrotbilar tagits in som soldaterna sedan har svetsat, bankat och tejpat ihop för att göra dem funktionsdugliga. En nyttig förmåga att ha då soldaterna i ett skarpt läge lätt kan hamna i situationer där reservdelar inte finns tillgängliga. Dagarna har alltså varit lärorika för soldaterna men även för de inblandade befälen.

– Med nya värnplikten i antågande ger de här veckorna oss värdefull erfarenhet. Vi ser att de värnpliktiga gör ett mycket bra jobb och löser sina uppgifter på ett utmärkt sätt, trots de år som förflutit sedan grundutbildningen. Många för även med sig civila förmågor som de inte hade när de grundutbildades vilket bidrar till att öka förbandets totala förmåga, säger chef stående ingenjörbataljon Peder Hertzberg.