Gotlands stridsgrupp är nu officiellt grupperad på ön

Den 18:e stridsgruppen har nu flyttat in i sina nya tillfälliga lokaler på Tofta skjutfält och i och med det genomfördes under fredagen en inflyttningsceremoni där stridsgruppen förklarades officiellt grupperad på ön.

I drygt 5 månader har 18:e stridsgruppen löst uppgifter på ön och i och med inflytten i nya lokalerna är de officiellt grupperade på ön.
I drygt 5 månader har 18:e stridsgruppen löst uppgifter på ön och i och med inflytten i nya lokalerna är de officiellt grupperade på ön.
I drygt fem månader har 18:e stridsgruppen löst uppgifter på ön och i och med inflytten i nya lokalerna är de officiellt grupperade på ön. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Under en ceremoni i ett av den nyrenoverade förråden på Tofta skjutfält förklarade arméchef Karl Engelsbrektson den 18:e stridsgruppen officiellt grupperad på Gotland.
Under en ceremoni i ett av den nyrenoverade förråden på Tofta skjutfält förklarade arméchef Karl Engelbrektson den 18:e stridsgruppen officiellt grupperad på Gotland. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

I drygt fem månader har den 18:e stridsgruppen löst uppgifter och bedrivit verksamhet på Gotland. Men de har inte haft tillgång till ordentliga kontorslokaler, sammanträdesrum eller utbildningssalar och det har inneburit att de till viss del fått genomföra moment på fastlandet. Men nu har fortifikationsverket överlämnat den nya kontorsbyggnaden till Försvarsmakten, helt enligt plan.

– Det känns otroligt skönt att flytta in här och att vi nu äntligen kan bygga en vardag tillsammans på Gotland, säger Stefan Pettersson, chef för 18:e stridsgruppen.

Under en ceremoni på Tofta skjutfält invigdes de nya lokalerna som kommer att vara 18:e stridsgruppens arbetsplats fram till dess att det planerade garnisonsområdet står färdigt år 2020. Arméchef generalmajor Karl Engelbrektson fanns på plats under ceremonin och förklarade stridsgruppen officiellt grupperad och fullt operativ.

– Det här är på riktigt en glädjens dag där vi kan säga att vi har levererat det som regeringen har beställt, i ett första steg. Det kommer mer och nästa steg hoppas jag är att det återigen finns ett Gotlands regemente.

Någon slutgiltig organisationsskiss finns inte för Gotland utan det som planeras är i högsta grad levande och nya beslut har fattats under tidens gång det senaste året.

– Vi ser att det finns ett brett nationellt intresse för att bygga upp försvaret på Gotland igen. Gotland är en viktig del i försvaret av hela Sverige och genom att öka den militära närvaron här ökar vi också den operativa förmågan i Försvarsmakten och då höjer vi tröskeln för en eventuell angripare, säger generalmajor Karl Engelbrektson.

Vad det kommer att innebära med ett nytt regemente på Gotland och hur det kommer att vara uppbyggt är inte helt fastställt än. Om riksdagen röstar igenom regeringens budgetförslag den 22 november blir det snabba ryck för att få så mycket på plats som möjligt till 1 januari 2018. Bland annat kommer det behöva rekryteras personal, dels till staben men också till den vaktstyrka som kommer att ansvara för skydd och bevakning på Gotland.