Bättre koll på totalförsvaret

Att bygga upp totalförsvaret igen är en uttalad politisk vilja. Det civila och militära försvaret ska samverka för att göra samhället mer robust och motståndskraftigt i händelse av kris eller krig. De blivande förvaltarna på den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har nyligen fått en aktuell lägesbild av återuppbyggnaden – hela vägen från nationell och regional nivå ner till den lokala i Halmstad.

Paneldebatt - totalförsvarsutbildning på den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på MHS H.

Anders Kallin från totalförsvarssektionen på Hökkvarteret deltar.
Paneldebatt - totalförsvarsutbildning på den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på MHS H.

Anders Kallin från totalförsvarssektionen på Hökkvarteret deltar.
Anders Kallin från totalförsvarsektionen på Högkvarteret berättade bland annat om den gemensamma grundsyn som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram som grund för fortsatt totalförsvarsplanering. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Totalförsvarsutbildning på den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på MHS H. Mattias Osbäck och Danny Regnér ät två av eleverna.
De blivande förvaltarna Mattias Osbäck och Danny Regnér uppskattade delkursen om totalförsvaret och hoppas att fler inom Försvarsmakten, på olika nivåer, ska få samma helhetsbild och kunskapslyft. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Den här veckan har varit jätteintressant, en riktig ”ögonöppnare”. Jag uppfattar att vi har en ganska lång väg att vandra mot ett robust samhälle, kanske särskilt de civila delarna. Det positiva är att de flesta aktörerna är intresserade och verkar förstå att det är dags att ta tag i det här nu, berättar Mattias Osbäck. 

Unikt utbildningskoncept

Kursen Totalförsvar och folkrätt är unik i sitt slag i Försvarsmakten eftersom den täcker samtliga nivåer av totalförsvaret. Många kompetenta föreläsare – från Totalförsvarssektionen i Högkvarteret, Länsstyrelsen i Halland, Militärregion Väst, Polisen, Räddningstjänsten och Halmstad kommun – ger sin pusselbit för att eleverna ska få fördjupad förståelse för totalförsvarets komponenter.

– Försvarsberedningen 2014 gav viktiga signaler om totalförsvarets betydelse, och då skapade vi det här kurskonceptet som vi nu genomför för tredje gången. Vi tycker att det är viktigt att eleverna får kunskap om strukturer och aktörer på alla nivåer och också får möjlighet i slutet av kursen att ställa frågor direkt till föreläsarna i en paneldebatt där man kan gå i replik och aktörerna kan utveckla svaren tillsammans, berättar Bo Loggarfve, kurschef på MHS H. 

Tillsammans – ledning genom samverkan

Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland, gav bland annat värdefullt perspektiv på ledning genom samverkan och krisberedskap:

– Vi är alla självständiga aktörer i totalförsvaret. Allt bygger på att vi bidrar med våra respektive pusselbitar till en gemensam lägesbild så att vi gemensamt ser utmaningarna och i samförstånd kan inrikta våra gemensamma resurser för att ta oss an dagens utmaningar. Samhället ser i flera avseende helt annorlunda ut idag än på kalla krigets tid. Vi är till exempel beroende av många fler privata aktörer, ibland internationella sådana, när det gäller till exempel transporter och livsmedelsförsörjning. Vi måste tillsammans bygga upp ett nytt totalförsvar som är anpassat till dagens samhälle.

Danny Regnér, nu elev på HSOU, men annars sjukvårdsofficer på Ledningsregementet, har lätt att relatera till ämnet för dagen och formulerar snabbt olika relevanta frågeställningar:

– Hur gör vi med journalföring om antalet patienter snabbt ökar i en kris- eller krigssituation? Kan vi ta alla prover vi normalt gör och hinner vi vänta på provsvar innan vi sätter in till exempel antibiotika? De militära och civila delarna behöver verkligen varandra, inte minst inom sjukvården. Resurserna är ändliga överallt så det är nödvändigt att vi blir starka tillsammans!

Nu börjar det hända något

Anders Kallin arbetar med totalförsvarsuppbyggnaden på nationell nivå i Högkvarteret. Han tycker att det är viktigt komma ut och att sprida kunskap om totalförsvarsplaneringen på alla nivåer:

– Alla kommer att bli delaktiga på ett eller annat sätt oavsett om man jobbar i Försvarsmakten eller finns någon annanstans i samhället. Nu börjar vi nå fram och så frön av medvetenhet hos medborgarna i Sverige.

– Många aktörer vill ha pengar och tjänster nu för att jobba med totalförsvarsuppbyggnaden, men jag tror att det är viktigt att man inte bara väntar på det. Vi kan alla börja göra någonting litet så kommer vi att gå framåt och bli bättre rustade för framtidens utmaningar, konstaterar Danny Regnér.