Norge ger nytt bränsle till Aurora 17

Försvarsmaktens Helikopterflottilj är under Aurora 17 värd åt en norsk bränslegrupp från logistikbas luft, med hemmabas i Tröndelag. De är med i övningen för att serva amerikanska markförband med bränsle. Ett svenskt flygförband som övar värdlandsstöd för att stödja två inbjudna länder som bidrar till markförsvaret, en symbol för hela försvarsmaktsövningen.

I ledningscontainers sitter Eirik Ravndal och Malene Andersen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Svenn Erik Larssen ser till att rätt mängd tillsatser adderas innan tankbilarna fylls. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Tom Christiansen är chef för bränslegruppen. Foto: LAsse Jansson/Försvarsmakten
Och så ger sig tankbilarna iväg till väntande amerikanska förband i Mälardalen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Markfordon som de tre amerikanska förbanden hade med sig till Sverige ska inte vara fulltankade under transporten hit vilket betydde att det första de behövde vid ankomsten var bränsle. Då fanns logistikbas luft redan på plats.

– Vi började vår övning i Sverige redan fjärde september och stannar tills alla åkt hem. Det blir en lång övning för oss, konstaterar överstelöjtnant Tom Christiansen.

Han har med sig 18 personer fördelade på ledning och transport. Till sin hjälp har de med sig egna tankfordon och släp.

Men varför behöver då amerikanska fordon norskt bränsle? Till största del är det faktiskt drivmedlet F35 från Försvarsmaktens logistik som bränslegruppen blandar med ytterligare tre tillsatser i mindre mängd för att anpassa efter amerikanska krav. Det sker i ett slutet system under noggrann kontroll.

Bränslegruppen måste klara av att leverera bränsle åt flera håll samtidigt men större enskilda beställningar som kräver att de åker med flera fordon sker i snitt bara någon gång per dygn.

– Det kan bli långa körsträckor för oss och vi levererar båda dag som natt, säger överstelöjtnant Christiansen. 

Förbanden som behöver drivmedel lägger en beställning till National Support Element som sitter i Skövde och de skickar i sin tur ett uppdrag till gruppen från logistikbas luft.

– Utmaningen för oss är att leverera rätt mängd bränsle, på rätt tid och till rätt plats.

Att blanda drivmedel och att transportera det är vardagsmat. Det gör logstikbas luft hemma i Norge och på flera andra platser, som till exempel Mali eller under internationella luftövervakningsuppdrag i Baltikum och på Island. De norska förarna tycker dessutom enstämmigt att det svenska vägnätet har högre standard än vad de är vana vid. Svårigheterna kan snarare vara mellan olika kulturer. Det är inte säkert att länderna som är inblandade använder samma kartor eller beteckningar. Samma bränsle har till exempel olika namn beroende på om man pratar med en svensk, amerikan eller norrman.

– Vi lär oss väldigt mycket av värdlandsstöd under övningen, säger Tom Christiansen. Och vi gör det dessutom dubbelt. Vi får värdlandsstöd från Sverige och vi ger i vår tur stöd till USA.