Ett fall för sjukvårdsplutonen

Det vanligaste och mest realistiska skadorna som sker är de scenarion som kan uppstå i vardagen. Elin Strömblad, plutonchef för sjukvårdsgruppen har i smyg lämnat sin trupp för att förbereda, informera och sminka pjäsbesättning som efter hennes direktiv spelar upp ett fall- och brännskadescenario.

Sjukvårdspersonalen agerar professionellt, både gällande prioriteringar men även i bemötandet till soldatens grupp. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Elin Strömblad, plutonchef för sjukvårdsgruppen har i smyg lämnat sin trupp för att förbereda, informera och sminka pjäsbesättning som efter hennes direktiv spelar upp ett fall- och brännskadescenario. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Det är inte bara sjukvårdspersonalen som övas, utan soldatens grupp prövas i hur de förbereder och möter upp fältsjukvårdarna. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Skogens tystnad bryts när sjukvårdsgruppens pansarterrängbil närmar sig olycksplatsen och utsatt post möter upp för att leda vagnen rätt. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Rickard Nilsson spelar den olycksdrabbade soldat som fallit från lastbilens ramp. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

En soldat har oaktsamt fått granatlyftarens kran i huvudet när han klättrat på lastbilens container. I fallet slog han hakan i rampen där han handlös har fallit baklänges och slagits medvetslös.  

Rickard Nilsson som spelar den olycksdrabbade får innan övningsmomentets början ersättningskläder för att skydda sin egen personliga utrustning om sjukvårdspersonalen anser att en åverkan skulle behövas. Medan Elin fäster sminket bestående av vax, rapporteras skadan in och övningen har påbörjats. Det är inte bara sjukvårdspersonalen som övas, utan soldatens grupp prövas i hur de förbereder och möter upp fältsjukvårdarna.

Skogens tystnad bryts när sjukvårdsgruppens pansarterrängbil närmar sig olyckplatsen och utsatt post möter upp för att leda vagnen rätt. När räddningsarbetet startat dyker ett nytt scenario upp. En soldat har för några dagar sedan fått kokande vatten över handen som orsakat en brännskada. Han har inte velat berätta detta för sin chef och när han ser sjukvårdspersonal tar han kontakt för att få hjälp.

– Scenariot testar sjukvårdspersonalen där vi kommer se hur de prioriterar, den brännskadades agerande kommer förhoppningsvis får personalen att bli störda och känna sig lite stressade, säger Elin.  

Sjukvårdspersonalen agerar professionellt, både gällande prioriteringar men även i bemötandet till soldatens grupp. Nödvändiga undersökningar och förband kommer på plats innan personalen lyfter upp patienten på sjukbåren och för in honom i terrängbilen för vidare transport där övningen sedan avslutas.