Övning för unga piloter

Årligt återkommande övning inom det nordiska samarbetet

På måndag den 21 augusti startar Arctic Fighter Meet, AFM, och pågår till och med torsdag. Det är en årlig flygövning som genomförs tillsammans med Finland och Norge. I år används Norrbottens flygflottilj, F 21, som huvudbas för övningen.

LULEÅ/NORRBOTTEN 20120508. Nordiskt samarbete - Actic Fighter Meet med 211:e och 212:e stridsflygdivisionen från F 21, finska F-18 Hornet och norska F-16 Fighting Falcon i samövning.
LULEÅ/NORRBOTTEN 20120508. Nordiskt samarbete - Actic Fighter Meet med 211:e och 212:e stridsflygdivisionen från F 21, finska F-18 Hornet och norska F-16 Fighting Falcon i samövning.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Övningen, som är en del i det nordiska samarbetet, genomförs för att öka det internationella samarbetet mellan de ingående länderna genom realistiska övningar. Arctic Fighter Meet är en övning med stort fokus på yngre piloter, där de bland annat får utveckla sina färdigheter inom kurvstrid.

Övningen har sin historia grundad i att regeringen år 2000 ville att Försvarsmakten skulle utöka samarbetet med Finland. Två år efter det sker det första Arctic Fighter Meet med finska flygvapnet.

År 2006 vill regeringen att Försvarsmakten utökar det nordiska samarbetet även med Norge. Tre år efter det, 2009, tecknas samarbetsavtalet för Cross Border-övningar mellan Sverige, Norge och Finland. Vilket innebär att länderna kan öva i varandras luftrum.

Under årets Arctic Fighter Meet kommer, förutom F 21:s två divisioner med Jas 39 Gripen, finska F-18 Hornet och Hawk samt norska F-16 Fighting Falcon att basera.

Karta