När betalsystemen går ner – ett scenario för Aurora 17

Det finns fler moment i försvarsmaktsövning Aurora 17 än de som rör planering och genomförande av strid. Ett sådant är hur Försvarsmakten agerar om betalsystemen slutar fungera. Försvarsmaktens logistikkontor på FMLOG utbildar nu i alternativa betalsätt.

Foto: Sveriges riksbank

Vid försvarslogistikchefens fältövning i höstas fanns Försvarsmaktens civila beroende med som ett moment. Där diskuterades bland annat samhällets skydd och rustning när viktiga funktioner slutar fungera. Ett sådant är betalningssystemen.

Som ett resultat av fältövningen blev det som kallas krigskassatjänst ett moment för övningen Aurora 17.

– Försvarsmakten har rutiner för kassahantering och rekvisitionsblock, men de behöver uppdateras och eftersom många aldrig kommit i kontakt med dem behöver vi utbilda. Idag använder ju de flesta betalkort som alternativt inköpsätt när man inte kan göra kundvagn i PRIO, säger Anna-Karin Brorsson Kinch på logistikkontoret.

Logistikkontoret kör nu en serie utbildningar för representanter från de olika organisationsenheterna.

– Det handlar om att fylla i rekvisitionerna på ett korrekt sätt så att de verkligen kan fungera som fakturaunderlag. Man måste också känna sig trygg med hur man hanterar Försvarsmaktens kontanter, uttag och insättning, och hur de sedan ska redovisas, säger Anna-Karin Brorsson Kinch och fortsätter.

– Riksgälden tycker inte att myndigheter behöver ha kontanthantering och har inte tagit med det i nya avtalet gällande betalningstjänster som trädde i kraft 1 april i år. Men vi har ju en sådan verksamhet där det inte alltid går att undvika.

En annan utmaning är att kommunicera med leverantörerna om att det här nu ska övas. Försvarets materielverk har därför gått ut med en förfrågan till de rikstäckande avtalsleverantörer som kan vara relevanta i övningen Aurora 17 om de accepterar kontanter eller rekvisition. Inte oväntat säger de avtalade bensinbolagen nej till kontanter från Försvarsmakten men ja till rekvisitionsblock.

Det är mycket praktiskt som ska fungera när Försvarsmakten nu vill använda kontanter eller rekvisitioner igen berättar Anna-Karin Brorsson Kinch.

– När vi till exempel tittade närmare på rekvisitionsblocken insåg vi att vi var tvungna att trycka upp nya. Dels var de gamla i A4-format, lite opraktiska att ha i benfickan. Och dels innehöll de uppgifter från den gamla organisationen som till exempel konto, org och akt.