Säkerhetsläget viktig fråga för försvarschefer

Under två dagar har Sverige med ÖB Micael Bydén i spetsen tillsammans med amerikanske general Curtis Scaparotti varit värd för ett möte där norra Europas försvarschefer deltog. På agendan stod diskussioner om hur de deltagande länderna gemensamt kan bidra till ökad säkerhet och stabilitet i norra Europa.

ÖB Micael Bydén och amerikanske general Curtis Scaparotti svarade på medias frågor vid en välbesökt presskonferens.
ÖB Micael Bydén och amerikanske general Curtis Scaparotti svarade på medias frågor vid en välbesökt presskonferens. Foto: Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Vid mötet deltog representanter från Sverige, USA, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge, Finland och Island.
Vid mötet deltog representanter från Sverige, USA, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge, Finland och Island. Foto: Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Mötet hålls varje år, på olika platser. I år stod alltså Sverige för första gången värd, tillsammans med chefen för EUCOM – United States European Command, general Curtis Scaparotti, som också är Nato Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Övriga deltagande länder var Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge, Finland och Island. I samband med mötet hölls också bilaterala samtal mellan general Curtis Scaparotti och ÖB Micael Bydén.

- Det har varit ett bra tillfälle att diskutera de gemensamma utmaningar som våra länder har. Sverige har genom sitt värdskap för mötet än en gång visat på ledarskap och bidragit till fred och stabilitet inte bara i Europa utan också globalt, sa general Scaparotti.

Under två dagar avhandlades bland annat ömsesidiga utmaningar tillsammans med diskussioner om allt från gemensamma övningar till hur de deltagande länderna tillsammans kan öka interoperabiliteten i regionen.

- Att fortsatt samarbete är nyckeln till framgång är något som vi alla är överens om. Norra Europas strategiska betydelse för säkerhet och stabilitet i världen har ökat i takt med Rysslands destabiliserande beteende både politiskt och militärt, sa ÖB Micael Bydén.

Internationella samarbeten är mycket viktiga för svenskt försvar. Sverige och USA har redan i dag ett tätt bilateralt militärt samarbete, något som båda länderna ser positivt på att utveckla ytterligare. Ett exempel är att USA i höst deltar i den stora försvarsmaktsövningen Aurora.