ÖB och Försvarsministern på DN debatt: Därför genomför vi Aurora 17

I dagens DN debatt skriver överbefälhavare Micael Bydén och förvarsminister Peter Hultqvist om varför övningen Aurora 17 genomförs. I samband med detta har Försvarsmakten också publicerat en film som beskriver hur övningen kommer gå till.

Se filmen om hur övningen Aurora 17 kommer gå till.

I debattartikeln skriver överbefälhavaren och försvarsministern bland annat följande: 

"Sveriges riksdag har i sitt försvarsbeslut ställt sig bakom en inriktning där den militära förmågan stegvis ska byggas upp utifrån ett nationellt perspektiv. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina. Vi har också kunnat notera en militär förmågeökning och ett allt intensivare övnings- och underrättelsemönster på den ryska sidan, vilket tillsammans med ryska påverkansoperationer är oroväckande. Större oförutsägbarhet präglar den internationella utvecklingen vilket i sin tur ställer krav på ett stabilt och aktivt svenskt agerande.

Det är i ljuset av denna utveckling som genomförandet av försvarsmaktsövningen Aurora 17 ska betraktas. Inom ramen för riksdagens försvarsbeslut ligger också att krigsförbanden ska vara samövade och att stridskrafterna ska kunna verka tillsammans. Aurora 17 är en övning där samtliga stridskrafter deltar och som syftar till att höja, pröva och signalera Sveriges förmåga att möta ett angrepp. Ett 40-tal civila myndigheter deltar också och ger övningen en viktig totalförsvardimension. Försvarsberedskap är en angelägenhet för hela samhället.

Aurora 17 är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Sveriges försvar."

Läs hela artikeln här.