Kompetent tekniskt kompani på Våreld

Under den stora övningen Våreld som genomförs i Skåne de sista veckorna i maj, deltar ett brigadtekniskt kompani ur FMTS för att göra tekniken tillgänglig. Övningen är en viktig del i uppbyggnaden mot den stora övningen Aurora, som genomförs i höst.

Dåliga bromsar på en lastbil fixas av det tekniska kompaniet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Andreas Bengtsson tillhör en repgrupp för stridsfordon 90. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Specrepplutonen tar hand om en trasig KSP 58. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Det är viktigt att få till en bra maskering i fältmiljö. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Punktering på en lastbil lagas. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kompanichefen Mats Dahlstedt leder ett kompetent kompani. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Det brigadtekniska kompaniet ur Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) har grupperat på Rinkaby skjutfält. De är ett 100-tal som ingår i kompaniet under övningen men de har mycket materiel och fordon med sig och tar upp en hel del yta inne i tallskogen på övningsfältet. Men så ska de också kunna fixa allt som kan gå sönder på en hel brigad.

– Varenda en av oss på min pluton har kompetens på mycket, berättar Christoffer Boström som är plutonchef på specrep (specialreparationer). Det måste vara så eftersom vi på specrep ska kunna reparera i princip allt som inte är fordon. Det kan vara allt från vapen till elverk eller kylanläggningar.

Huvuddelen av kompaniet kommer från det brigadtekniska kompaniet i Skövde. Men de har fått förstärkning från olika delar av den tekniska bataljonen ur FMTS. Som till exempel från Kungsängen där Markus Billberg är chef för en lätt operativ teknisk pluton.
– Det funkar bra ihop med Skövdegänget, tycker Billberg.  Vi är vana vid att jacka in i andra förband. Det är så vi alltid jobbar.

Kan snabbt rycka ut
Den lätta repplutonen är precis som det övriga kompaniet grupperade i Rinkaby. Men till skillnad från huvuddelen av kompaniet gör de reparationer på plats där de gått sönder.
– Därför bygger vi inte fast oss här, utan vi är beredda att åka så fort vi får en skada inrapporterad. Beroende på vad det handlar om, kan vi åka två personer eller hela plutonen för att avhjälpa felet.

Andreas Bengtsson tillhör en repgrupp stridsfordon 90. De kan också åka ut på plats för lättare reparationer, men för deras del kommer de flesta repobjekten till dem.
– Ska vi åka ut behöver vi ta med containrar med reservmaterial och verktyg. Så det bästa är om stridsfordonen kommer hit till oss. Men vi har ingen fast verkstad här, där ett stridsfordon 90 får plats, så vi får meka i ”den blå hallen”, säger Andreas Bengtsson och pekar upp mot den blå himmeln. Vi får spänna upp presenningar om vädret blir sämre.

Stor kompetens
Mats Dahlstedt är chef för hela det tekniska kompaniet. Han tycker att övningen är mycket nyttig för förbandets utveckling.
– Det är det möjligas konst just nu. Vi har precis fått till oss mycket av materielen, och vi har bara genomfört en kompaniövning tidigare. Vi behöver få sambandet att fungera och funktionskedjorna att flyta. Lyckas vi med det kommer detta kompaniet leverera och göra enorm nytta för brigaden. Kompetensen här är oerhört stor!