Myndigheter övade terroristbekämpning

Polismyndigheten, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har under två dagar genomfört en gemensam övning. Syftet var att öva samverkan mellan myndigheterna för att öka förmågan att hantera ett större terrorattentat mot Sverige.

Det handlar om en mindre övning som äger rum varje år och bakgrunden är den lag från 2006 som, efter medgivande av regeringen, gör det möjligt för Polisen att få stöd från Försvarsmaktens vid terroristbekämpning.

Övningen genomfördes den 5-6 april och hade såväl teoretiska som prövande inslag.