Försvarsmakten identifierade mina i Stockholms skärgård

En privatperson rapporterade under söndagsförmiddagen om ett misstänkt föremål i strandkanten vid ön Långgarn i Stockholms skärgård. Försvarsmakten har under dagen inspekterat föremålet och kan konstatera att rör sig om en svensk sjömina modell F 31.

Svensk sjömina, modell F 31, i strandkanten vid ön Långgarn, Stockholms skärgård.
Svensk sjömina, modell F 31, i strandkanten vid ön Långgarn, Stockholms skärgård.
Minan flöt i strandkanten på ön Långgarn, mellan Muskö och fastlandet. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har stöttat polisen med att identifiera minan. Det är på grund av ålder och påväxt på minan svårt att i nuläget avgöra om minan är skarp.

Minan är nu säkrad med rep för att inte driva iväg eller ligga och slå mot bryggor. Först under måndagen kommer minan att destrueras av personal från Fjärde sjöstridsflottiljen.

Om man hittar gammal ammunition/minor

Det är svårt eller omöjligt för en icke-expert att bedöma ammunitionens tillstånd och hur farlig den är. Därför ska man aldrig röra eller på något sätt handskas med upphittad ammunition. Gör istället så här:

  • Lämna fyndplatsen utan att röra vid föremålet
  • Märk ut platsen, särskilt om det är ett sjöfynd, men håll avstånd till föremålet
  • Varna andra, om fyndet görs exempelvis på en välbesökt badplats
  • Kontakta närmaste polismyndighet