Bästa jobbet på näst bästa bataljonen

I sju månader var Alex Holmgren rådgivare till en afghansk underrättelsebataljon – en erfarenhet han gärna rekommenderar till sina svenska kollegor.
– Att vara underrättelserådgivare är troligen den roligaste och mest intressanta rådgivartjänsten i hela Afghanistan, säger han.

Alex Holmgren förklarar hur de afghanska underrättelsesoldaterna arbetar för ÖB Micael Bydén som besökte förbandet.
Alex Holmgren förklarar hur de afghanska underrättelsesoldaterna arbetar för ÖB Micael Bydén som besökte förbandet. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

En tro på uppgiften, att du trivs med männis­korna du jobbar med och inte minst, intressanta arbets­uppgifter – det är tre orsaker till att Alex Holmgren trivts så bra med att vara rådgivare till en afghansk underrättelseba­taljon.

– Jag är övertygad om att mitt stöd till underrättelseba­taljonen i form av rådgivning och utbildning stärker deras förmåga inom underrättelse- och säkerhetsarbete. Ju bättre det arbetet fungerar, desto bättre kommer det att fungera för de afghanska kollegorna på slagfältet, säger han.

Och det är ett slagfält som under Alex tid i landet kostat fyra av hans afghanska kollegor livet och än fler har skadats.
– Så även om det är givande och intressant så finns det delar som är tragiska, ledsamma och sorgliga. De som jag arbetar med är väldigt kamratliga och hjärtliga, så jag trivs i deras sällskap. Därtill är de nyfikna och intresserade av lä­rande, underrättelsetjänst är en kompetensintensiv verksamhet och det märks att personalen på den afghanska underrättelsebataljonen är välmotiverade och, med afghanska mått, välutbildade. 

BÄST ÄR INTE ALLTID HUR VI TÄNKER I VÄST

Vanligtvis återfinns rådgi­varna under Resolute Support-insatsen på kårnivå, men inte när det gäller rådgivarna hos afghanska specialförband och på underrättelsesidan, som i det sistnämnda fallet finns på bataljonsnivå.

Alex Holmgren, underrättelserådgivare i Afghanistan. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

– Det är sannolikt få befattningar som ger möjlig­het att arbeta så brett med underrättelsetjänst som i den här tjänsten. Rådgivning och utbildning riktar sig mot batal­jonsledningen likväl underrät­telseoperatörer och jag stödjer deras arbete med inriktning, in­hämtning, bearbetning, analys och delgivning av information, säger Alex.

Efter fyra insatser i underrät­telsespåret, samtliga i Afgha­nistan har han kommit till en insikt: att våra västerländska lösningar kanske inte alltid är de bästa för de afghanska kol­legorna.
– Det gäller att finna balan­sen mellan hur vi är vana att arbeta och vad som faktiskt fungerar i Afghanistan. Vi tvingar aldrig på de afghanska kollegorna lösningar utan arbetar gemensamt med att utveckla kvalitativa helhetslösningar som stärker bataljonens förmåga inom underrättelse- och säkerhets­arbete. Vi stövlar ju in i deras verksamhet och inventerar problem för att identifiera för­bättringsmöjligheter, och det kan ju upplevas som gnälligt och negativt. Vägen runt det problemet är att kommunicera väl och visa engagemang. En militär rådgivare måste ha lika goda diplomatiska förmågor som soldatkunskaper. 

OMÖJLIGA JÄMFÖRELSER

Ibland höjs frågetecken kring kvaliteten i den afghans­ka armén – både när det gäller lednings- och soldatleden. Alex Holmgren menar att det inte går att jämföra kvalite­ten på afghanska förband med moderna västerländska försvarsmakters.

– Organisationen drivs mer av individuell makt och inflytande än strukturerade processer, ansvarsfördelning och nivåuppdelning. Det är en problematik som ställer till det på alla plan inom armén och något alla rådgivare arbe­tar hårt på att förändra. Men även om en afghansk underrättelsebataljon inte kan jäm­föras med ett svenskt förband så kan man hitta guldkorn på individnivå. Det finns enskilda soldater, specialistofficerare och officerare som är väldigt duktiga och som med rätt handledning, utbildning och stöd är skulle kunna fungera i ett svenskt förband.

Och uppenbarligen har Alex haft förmånen att få arbeta som rådgivare till en rad guld­korn under sina sju månader på Camp Shaheen: förbandet utsågs nyligen av försvarsde­partementet till landets bästa underrättelsebataljon.
– Dessutom utsågs den till Afghanistans näst bästa bataljon. Bara en logistik­bataljon i södra Afghanis­tan rankades högre, säger Alex Holmgren.

Artikeln har tidigare publicerats i Försvarets forum nummer 6, 2016