Tung kustrobot åter i Försvarsmakten

Förmågan att verka med markbaserad kustrobot är på väg tillbaka till Försvarsmakten.
Genom återinförandet kommer Försvarsmakten åter att kunna skjuta sjömålsrobot (RBS 15) från land mot mål till sjöss på stora avstånd. Det här ger Försvarsmakten en ökad flexibilitet och förmåga till sjömålsstrid.

Utskjutning av robot 15.
Utskjutning av robot 15.
Provskjutning med sjömålsrobot 15. Foto: FMV

Robotsystemet kommer att vara en del av marinens sjöstridsflottiljer. Systemet är återskapat av bland annat delar av det tidigare nedlagda kustrobotbatteriet samt från delar ur avvecklade robotbåtar och korvetter.

Systemet är uppbyggt runt sjömålsroboten RBS 15, en robottyp som redan finns i marinens sjögående förband samt i flygvapnet.

− Systemet har testats genom fullskaleförsök, där RBS 15 har avfyrats med goda resultat och en av kustrobotenheterna ingår nu i marinens pågående övning Swenex, som genomförs i farvattnen mellan Södertörn och Västervik samt runt Gotland. Det här har skett i gott samarbete med FMV och Saab, säger försvarslogistikchefen Thomas Engevall.

Provskjutning med sjömålsrobot 15 från ombyggd lastbil.
Video: Provskjutning med sjömålsrobot, RBS 15. Foto: FMV TE

Swenex 16 genomförs med utgångspunkt ur en "sjöfartsskyddsoperation" i ett försämrat omvärldsläge på svenska ostkusten i central och lokal samordning med Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Polisen med flera under ledning av marintaktisk chef.