Redo när hjälp behövs

I mörkret, sent på kvällen landade ett norskt flygplan in. I flygplanet låg en sjuk norrman med smärtor som behövde opereras akut. Norrmännen, vid den norska flygenheten i FN-insatsen Minusma, hade tidigare stått mellan valet att flyga hem den sjuka norrmannen till Norge, eller att operera i Mali. Snart kontaktade de den svenska FN-styrkan i Timbuktu och bara ett par timmar senare landade flygplanet på Timbuktu Airport.

Det norska flygplanet landar in sent på Timbuktu flygplats sent på kvällen. Foto: Försvarsmakten
Överstelöjtnant Örjan Funderud fick under sitt besök även en genomgång av de svenska sjukvårdsresurserna, bland annat den operationssal där den norska officeren opererades. Foto: Karl Bendroth/ Försvarsmakten
Chefen för den norska flygenheten, överstelöjtnant Örjan Funderud, tackar den svenska sjukvårdspersonalen för den sjukvård som gavs den sjuka norska officeren Foto: Karl Bendroth/ Försvarsmakten
Chefen för den svenska FN-kontingenten i Mali, överstelöjtnant Jonas Nilsson. Foto: Försvarsmakten

På flygplatsen svarade en svensk flygsamverkansgrupp, ett så kallat Tactical Air Control Party, TACP, för kommunikation med flygplanet och klargjorde landningsbanan. Den svenska malistyrkans Mobile Medical Team, MMT, förde sedan mannen vidare till det svenska fältsjukhuset och operationssalen.

Väl där väntade såväl kirurger som operationssköterskor, narkossköterskor och narkosläkare. Cirka 30 minuter efter att mannen kommit in var han opererad och kunde flyttas då till intensivvårdsavdelningen.
− Jag är oerhört tacksam för den hjälpen vi har fått, sa överstelöjtnant Örjan Funderud chef för den norska flygenheten.

Det svenska MMT – Mobile Medical Team, transporterade patienten mellan Timbuktu flygplats och operationssalen på Camp Nobel. Foto: Försvarsmakten

Dagen efter operationen var den norska officeren redo att skrivas ut, men kvarstannade ett par dagar för att invänta transport.
− Den svenska ambulansen väntade på flygplatsen och vår officer var opererad när flygplanet hade återvänt till Bamako. Jag är djupt imponerad, säger Örjan Funderud.

Funderud tog sig även tiden att, några dagar efter operationen, åka upp till den svenska enheten och tacka för den hjälp som svenskarna gett. Den opererade norska officeren hade då transporterats vidare hem till Norge.
− Det är oerhört tillfredställande att kunna hjälpa folk som är i nöd. Det är en självklarhet för oss att hjälpa till när vi har möjlighet. Det är detta som FN står för, säger chefen för den svenska FN-kontingenten, överstelöjtnant Jonas Nilsson.