Svensk sergeant på amerikansk gruppchefsutbildning

− Det finns ingen som är mer professionell än jag. Jag är en underofficer – soldaternas ledare.
Klockan är 05:40, kompanierna Alpha Assassin och Bravo Bulldog har morgonuppställning och ekot av underofficeren Creed kan höras över hela underofficersskolan 7th Army NCO Academy i Grafenwoehr, Tyskland.

Carl Krook tilldelas utmärkelsen Distinguished Honor Graduate för högsta betyg bland de internationella deltagarna på kursen. Foto: 7th Army NCOA
Tillämpat stridsmoment under kursen. Foto: 7th Army NCO Academy

Vanligtvis tjänstgör Carl Krook som gruppchef på 212:e ingenjörkompaniet vid Ing 2, men fick under fyra veckor i augusti/september chansen att genomföra den amerikanska ledarskapskursen Basic Leader Course i Tyskland. Varför Ing 2 skickade just honom var på grund av hans goda arbete under gruppchefsskolan hösten 2015. Utöver Carl skickade Sverige fem andra individer som alla hade någon slags gruppchefsbefattning. De svenska deltagande förbanden var Ing 2, P 4, I 19, A 9, Livgardet och SkyddC.

Ansvariga för kursen var 7th Army NCO Academy som är placerad i den amerikanska militärbasen i Grafenwoehr, i närheten av Nürnberg. Denna kurs är första steget till att bli gruppchef i den amerikanska armén och målet är att utveckla framtida ledare som är anpassningsbara, disciplinerade och som effektivt ska kunna leda en grupp eller omgång.

Teori följt av praktik

Kursen bestod av tre olika utbildningsområden: ledarskap, träning och strid. De första veckorna var i huvudsak enbart teoretisk utbildning i klassrum, som senare övergick till det mer praktisk utbildning i fält. Under kursen fick eleverna genomföra ett antal olika examinationer. Exempel på några av dessa är:
Army Physical Fitness Test (amerikanska arméns fystest), Conduct of Physical Fitness Traning (hålla fyspass för gruppen), Drill and Cermony (hålla i exercis med gruppen), Land Navigation (orientering), Individual Training (trupputbildning). Kursens deltagare bestod av de sex från Sverige, en från Armenien och cirka tvåhundra amerikanska soldater som alla kom från olika amerikanska baser runt om i Europa.

Under första dagen delades eleverna upp i kompanier och plutoner och alla de internationella deltagarna splittrades upp bland de amerikanska soldaterna. I Carl Krooks pluton hade han soldater som vanligtvis tjänstgjorde inom infanteriet, spaning, ingenjörer, pionjärer, stab och tross med mera.

− Alla dessa soldater med olika befattningar gav mig goda möjligheter att utbyta både kompetens och idéer. Det var intressant att höra hur de jobbar och hur deras vardag såg ut, något som jag känner har gett mig större förmåga att kunna samarbeta med amerikanska förband i framtiden. De visade stort intresse för oss svenskar och vi hade ett mycket gott anseende, något som man kanske inte tänker på när man är hemma i Sverige, berättar Carl.

Inledande delen av kursen var som sagt till största delen teoretisk där eleverna utbildades i allt från ledarskap till krigets lagar. Senare delen av kursen blev mer och mer praktisk där utbildningarna handlade om att bland annat utbilda egen trupp och hur man orienterar och navigerar i fält. Hela kursen avslutades till sist med ett större stridsmoment.

− Nu när jag fått chansen att jobba tätt inpå, och faktiskt utbilda mig tillsammans med, de blivande amerikanska gruppcheferna fick jag en inblick i dels hur den amerikanska gruppchefen tänker, dels hur den amerikanska armén utbildar sina gruppchefer, säger Carl.

Större förtroende för Försvarsmakten

Efter att ha genomfört kursen anser han att vi svenskar har kommit långt avseende ledarskap och pedagogik för våra egna svenska gruppchefer. Han har även fått ett ännu större förtroende för sin egen försvarsmakt.

− Nu har jag verkligen sett att vi svenskar kan leverera även när vi möter andra arméer som den amerikanska.

Från ceremonin vid kursavslutningen. Foto: 7th Army NCOA

En sak som han fastnade för var amerikanarnas enorma stolthet för både sitt land, sitt förband och sin befattning.
− Innan jag åkte dit förväntade jag mig givetvis att de skulle vara lika stolta som på film, vilket gav mig höga förväntningar. Men att själv få vara med och uppleva stämning när hela 7th Army NCO Academy genomför gemensam löpning i formation med akademins fana i täten och alla sjunger marschsånger, så var det mäktigare än vad jag kunnat förvänta mig. Denna stolthet över sitt yrke är något som verkligen inspirerade mig och som jag vill ta med mig hem, säger Carl.