Ny generalläkare utsedd

I dag den 8 september beslutade regeringen att Pierre Campenfeldt blir Försvarsmaktens nya generalläkare. Han lämnar därmed sin tjänst som överläkare i ortopedi och chef för medicinska och opererande specialiteter på Norrtälje sjukhus och primärvården i Tiohundra AB.
– Jag ser verkligen fram mot mitt kommande uppdrag, säger Pierre Campenfeldt.

Generalläkaren kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd. Inom området för miljö- och hälsoskydd har Generalläkaren även ansvar för tillsyn över den verksamhet som bedrivs av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt.

Generalläkaren har till sitt förfogande 17 medarbetare (avdelningschef, jurist, systemvetare, läkare, sjuksköterska, nio miljö- och hälsoskyddsinspektörer, två veterinärer och en livsmedelsinspektör) och genomför årligen omkring 10 inspektioner både i Sverige och utomlands. Dessutom görs cirka 400 tillsynsbesök på olika garnisoner, förband och anläggningar varje år.

– Stora förändringar har skett i Försvarsmakten sedan jag gjorde värnplikten på I22 i Kiruna 1993-94. Det kommer att bli oerhört lärorikt och utmanande att återigen få vara en del av Försvarsmakten efter alla år i landstingets tjänst, säger Pierre Campenfeldt.