Fullt fokus på Gotland

I onsdags kom order från ÖB om en permanent placering av militära förband på Gotland, precis när den operativa reserven hade avslutat sin beredskapskontroll. Idag torsdag inledde Gotlands Hemvärn också en övning på Tofta skjutfält tillsammans med hemvärnssoldater från Estland. ÖB Micael Bydén besökte under dagen både Hemvärnets övning och den operativa reserven.

ÖB Micael Bydén möter soldater ur Gotlandsgruppen som övar tillsammans med hemvärnssoldater från Estland på Tofta skjutfält. Foto: Josef Björnetun/ Combat Camera
ÖB Micael Bydén mötte delar ur operativa reserven på Gotland. Foto: Josef Björnetun/ Combat Camera
Operativa reserven på patrull längs ringmuren i Visby. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Soldaterna i den operativa reserven har mött och pratat med många positiva gotlänningar sedan beslutet kom om att ha permanenta förband på Gotland. Foto: Josef Björnetun/ Combat Camera

I nästan två veckor har Wilska kompani från Skaraborgs regemente genomfört beredskapskontroll, övat och löst uppgifter över hela Gotland. Kompaniet har rullat med stridsfordon 90 på gatorna, de har patrullerat i och utanför städerna och de har övat stridsskjutning på Tofta skjutfält. Och det kommer från och med nu att vara ett naturligt inslag på ön. Efter beredskapskontrollens slut gav ÖB order om att placera permanenta förband på Gotland och där är den operativa reserven, Wilska kompani, först ut att lösa uppgifterna enligt order.

Allt sedan beslutet om en permanent placering kom har dagarna varit intensiva för kompaniet med mediebesök och idag också besök av överbefälhavaren.
− Ni är här för att utföra det ni är tränade till att göra, och jag ser att ni redan nu löser uppgifterna väldigt väl, berömde ÖB Micael Bydén.

Se ÖB kommentera permanenta förband på Gotland. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Men Försvarsmakten lämnade ju aldrig Gotland helt och hållet, och förutom viss anställd personal har Gotlandsgruppen haft en viktig roll på ön. Idag när de inledde sin övning på Tofta skjutfält var ÖB Micael Bydén på plats.
− Hemvärnet är en väldigt viktig del av Försvarsmakten. Och erfarenhetsutbytet vi får genom att i den här övningen samverka med hemvärnssoldater från Estland ger naturligtvis en extra dimension.

Dagen rundades av med att ÖB höll tal på Allmänna Försvarsföreningen på Gotland. Frågestunden efteråt blev väldigt uppskattad.