Dags att gå till handling - ny genderhandbok i Försvarsmakten

Nu finns en ny handbok som stöd åt Försvarsmaktens genderarbete. Handbok Gender är i tre delar och ska hjälpa till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor inom myndigheten. Men, även ge verktyg för att ta hänsyn till hela civilbefolkningen i en väpnad konflikt: kvinnor, män, flickor och pojkar.

Insatschefen Jan Thörnqvist och produktionschefen Anders Silwer diskuterar den nya handboken. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

− Vi vet alla att det är viktigt med jämställdhet, internt men också externt i de operationer vi genomför. Handboken är ett stöd i hur vi kan åstadkomma detta. Vi vill tillsammans understryka att vi tycker att det är viktigt att Försvarsmakten är en öppen och inkluderande arbetsplats. Det kommer att stärka trovärdigheten för vår verksamhet och dessutom främja rekrytering, säger Anders Silwer, Försvarsmaktens produktionschef.

− Vi ser handboken som ett viktigt verktyg för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina tilldelade uppgifter, tillämpa FN:s resolution 1325 och att vi tillsammans ska öka den operativa effekten. Den ska även bidra till att säkerställa att vi verkar i en jämställd organisation, tillägger Jan Thörnqvist, Försvarsmaktens insatschef.

Handboken är förankrad hos förband och skolor och ska ses som ett stöd i den dagliga verksamheten till chefer och i den utbildning som ska genomföras. Återkoppling på handboken och dess användbarhet är viktigt för att föra arbetet framåt. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig senare under 2016.