Ytterligare två oanmälda beredskapskontroller

Torsdagen den 18 augusti genomfördes på F 17 ännu en oanmäld beredskapskontroll och dagen efter var det Militär region stab syd i Revinge som inspekterades. Fler staber och förband kommer att kontrolleras under perioden augusti-november.

Ställföreträdande insatschef Berndt Grundevik gör oanmälda beredskapskontroller på förbanden. Nu senast på F 17 och staben på Militärregion syd.
Ställföreträdande insatschef Berndt Grundevik gör oanmälda beredskapskontroller på förbanden. Nu senast på F 17 och staben på Militärregion syd. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Oanmälda beredskapskontroller är en del i arbetet med att öka den operativa effekten. Syftet är bland annat att kontrollera kravsatta beredskapsförmågor enligt grundoperationsplanen.

– Vi granskar hur förbandet uppfyller ordersatt beredskap och löser därtill kopplade uppgifter, säger ställföreträdande insatschef generalmajor Berndt Grundevik, som är den som ansvarar för Försvarsmaktens beredskapskontroller.

Genom de oanmälda beredskapskontrollerna får förbanden ett mått på sin operativa effekt. Resultaten offentliggörs aldrig. Styrkor och eventuella svagheter redovisas i en hemlig rapport.

– Samtidigt som jag får ett kvitto på statusen hos respektive förband eller stab, får jag också veta vad jag kan göra för att underlätta för enheterna genom mitt eget arbete på högkvarteret, säger Berndt Grundevik.