En bra instruktör bidrar till ökad operativ effekt

Just nu vässas närmare 40 blivande reservofficerare på de två anpassade reservofficerskurserna (AROK 1 och 2) i pedagogikens konst på Militärhögskolan i Halmstad. Målet är att kunna skapa en trygg, säker och effektiv inlärningssituation för soldaterna i krigsförbanden vid varje enskilt utbildningstillfälle.

Kadett Olof Wahlström agerar övningsledare för momentet ”Åtgärder före skarpskjutning” och visiterar kadett Daniel Arvidssons vapen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Simon Wetterholm instruerar sina kurskamrater i torrövningen ”Eldhandgrepp”. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Pontus Erlandsson agerar övningsledare vid inskjutning av Ak 5C för sina kurskamrater. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
I rollen som övningsledare ingår det att diskutera skjutresultatet… Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
… och också att ge råd om hur man får en samlad träffbild. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Det gäller också att kunna bistå praktiskt när ett vapen behöver justeras för att skytten ska få en bättre träffbild. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jag tycker att det här är riktigt kul, men är man inte van att tala inför eller instruera andra är det lätt att känna sig lite obekväm som instruktör, särskilt om man ska utbilda eller handleda de som kan lika mycket som man själv, eller till och med mer, berättar kadett Lukas Norrsell på AROK 2.
– Det ska vara roligt att utbilda andra, förklarar Wilas Wihlstrand, genomförandeansvarig på AROK 1 och 2. Här ger vi en teoretisk grund i utbildningsmetodik och vad som påverkar lärandeprocessen, men framförallt tillfälle att öva och pröva så att man kan bemästra eventuella fjärilar i magen.

Att vara instruktör, handledare och mentor är en viktig del av reservofficersrollen där den pedagogiska förmågan är någon form av kärna.
– Om du kan vara tydlig och rak i en utbildningssituation kan du vara tydlig och rak även i andra situationer, resonerar kadett Simon Wetterholm, AROK 2.
– Att utbilda är att utöva ledarskap, konstaterar Wilas Wihlstrand. En grupp ska kunna känna sig trygg med sin instruktör, och det är den ofta om instruktören själv är trygg i sin roll.

Praktisk träning i fokus

På AROK 1 ägnas tre av tio veckors utbildning totalt till just pedagogik. Årets utbildning innehåller ännu mer praktisk träning under fältförhållanden än tidigare.
– Vi har sett att det behövs, och det är också både kadetternas och krigsförbandens önskemål, förklarar Linn Lenestrand, kurschef i pedagogik. Förutom själva genomförandet lägger vi också stor vikt vid planeringsprocessen med utförliga övningsplaner, men också utvärderingen av det vi genomfört. Annars utvecklas vi inte!

Kadett Petronella Frank på AROK 1, till vardags restaurangchef på Mc Donald´s och tidvis tjänstgörande gruppchef på Luftvärnsregementet Lv 6, har just fått första övningsuppgiften att leda ett exercispass:
– Jag har en viss vana att leda och stötta andra både i mitt civila jobb och som gruppchef, men det är ändå nytt att gå in i instruktörsrollen. Här blir jag uppmärksam på grejer jag inte har tänkt på tidigare, till exempel hur jag talar och för mig, och hur det påverkar hur jag uppfattas.
– Jag ser väldigt mycket fram emot att få återkoppling av lärare och kurskamrater, tillägger kadett Tobias Holmberg. Man kan dra otroligt mycket lärdom av varandra och här finns så mycket samlad erfarenhet!

Återkoppling i ett prestigelöst klimat

För kadetterna på AROK 2 är den praktiska träningen redan i full gång. Det är dags för avrostning av kunskaperna när det gäller handeldvapnet Ak 5C. Plutonen har fått uppgiften att själv planera och genomföra den repetition och inskjutning som behövs, allt under överinseende av MHS H lärare givetvis. Torrövningar som ”Ladda och patron ur” och ”Åtgärder inför skarpskjutning” genomförs under kadettledning enligt utförliga övningsplaner såväl som inskjutning och inledande skjutövningar. Efter varje moment ges konstruktiv återkoppling i positiv anda, mestadels om finjustering av detaljer, men också uppmuntran om något gått fel och den övade behövt backa tillbaka något steg i övningsplanen för att börja om.
– Det här är en trygg miljö med öppet klimat där vi inspirerar och motiverar varandra så att vi höjer vår förmåga, betonar kadett Simon Wetterholm.