Krigsförbandsövning, "Våreld" och nu till "Anakonda" i Polen...

Vi syns, vi verkar och vi gör skillnad både inrikes och utomlands. Södra skånska regementet är mitt inne i en av många intensiva perioder, med högkvalitativa leveranser.

AN-124 till övning Anakonda-16 i Polen Foto: Matilde Erlandsson/ Försvarsmakten
Anakonda lastning AN-124
Lastning till Polen Foto: Bodil Böös/Försvarsmakten
360 och AN-124
Pansarterrängbil 360 och AN-124 till övning Anakonda-16 i Polen Foto: Matilde Erlandsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122
Stridsvagn 122 åter på Heden Foto: Ulf Ahl/ Försvarsmakten
Hemvärnsövning Skåne
Hemvärnsövning Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Hemvärnsövning Skåne
Hemvärnsövning Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Hemvärnsövning Skåne
Hemvärnsövning Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Hemvärnsövning Skåne
Hemvärnsövning Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Veteraner 2016-06-06 på P 7
Veteraner på P 7 under svenska flaggans dag Foto: Karl Spångberg/Försvarsmakten
2016-06-06
fanvakten på P 7 under svenska flaggans dag Foto: Karl Spångberg/Försvarsmakten

Södra skånska regementet har nyligen avslutat krigsförbandsövningar med sina fyra hemvärnsbataljoner som innehöll bland annat test av ledningssystemen med P 7 och den militärregionsala staben. 71:a bataljonen har efter hård och lång träning förflyttat delar till Mali, och med andra delar till övning ”Anakonda” i Polen. 72:a bataljonen har deltagit med delar i övning ”Våreld” som gick i Skövdetrakten. Södra skånska regementet hedrade veterandagen med en enkel ceremoni den 6 juni där Allan Widman högtidstalade.

− Vi tränar för att bli bättre och starkare hela tiden, säger Stefan Smedman, chef för Södra skånska regementet.

− På så sätt uppfyller vi kraven på att ha tillgängliga förband som kan klara av att möta olika typer av hot och utmaningar, både själv och tillsammans med andra, fortsätter regementschefen.  Det ser vi inte minst på deltagarna i de olika övningarna som vi har genomfört och som kommer, därtill kommer det ”nya” utbildningssystemet igång under sensommar och hösten, avslutar Smedman.

Anakonda

Delar av 71:a bataljonen från Södra skånska regementet genomför under juni (tillsammans med en pluton ur Ledningsregementet) övningen Anakonda-16 i Polen. Regementets styrkebidrag består av en kompanistridsgrupp ur 711:e respektive 714:e komp.

Övningen leds av Polen och har mer än 30 000 deltagare från olika länder.