Försvarsmaktens chefsfältövning genomförd

I veckan genomfördes årets chefsfältövning i Stockholmsområdet, med deltagare från Försvarsmaktens ledning, generaldirektörer och representanter från ett tjugotal myndigheter och departement. Deltog gjorde även kungen och för första gången var också militära representanter från Finland med.

Från Försvarsmaktens chefsfältövning
I veckan genomfördes årets chefsfältövning i Stockholmsområdet, med deltagare från Försvarsmaktens ledning, generaldirektörer och representanter från ett tjugotal myndigheter och departement. Foto: Kristina Swaan/Amf 1

Chefsfältövningen behandlade utvecklingen i närområdet, hotbilder, rikets ledning, myndighetssamverkan, totalförsvarsplanering, beredskapshöjning, mobilisering och militärstrategisk doktrin.

– I en allt mer utmanande omvärld ökar kraven inte bara på Försvarsmakten, utan på alla samhällsfunktioner. Övningen är en viktig del i arbetet med det nya totalförsvaret, säger överbefälhavare Micael Bydén.

En central del i övningen var att sprida och bygga kunskap samt skapa förankring och delaktighet inom och mellan Försvarsmakten och andra myndigheter.

– Vi har fått tillfälle att tillsammans öka kunskapen om varandras ansvar, roller och förmågor under professionell ledning av Försvarsmakten. Jag kan konstatera att vi gemensamt har tagit stora steg framåt i förståelsen för möjligheterna att hjälpa varandra, säger Helena Lindberg, generaldirektör för MSB.
För första gången deltog också representanter från Finlands försvarsmakt som en del i det svensk-finska försvarssamarbetet.

– Det har varit en mycket givande övning och jag vill passa på att tacka mina svenska värdar för att vi fått delta. Det visar på stort förtroende mellan våra länder. Jag tar särskilt med mig den öppna och direkta dialogen mellan företrädare för civila respektive militära myndigheter, säger viceamiral Kari Takanen.
En annan viktig del i chefsfältövningen var att skapa en enad lägesbild och därför är nationell samverkan nödvändig.

– Vi arbetar tillsammans för ett säkert Sverige. Det är ovärderligt att samla olika intressenter ur totalförsvaret för att samverka och att öka kunskapen om varandras uppdrag, säger Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolisen.

Den 10 juni kommer MSB och Försvarsmakten på regeringens uppdrag att presentera ett gemensamt förslag till grundsyn för en planering för totalförsvaret. Såväl det militära som det civila försvaret kommer att fortsätta bygga ett robustare samhälle med motståndskraft och förmåga att hantera såväl kriser i fred som krigsfara och krig.