Förbandsöverskridande övning förbättrar sök-förmågan

Göta ingenjörregemente har under april månad bedrivit sök-utbildning tillsammans med enheter från 13:e säkerhetsbataljonen. Under den tre veckor långa utbildningen har soldaterna lärt sig att leta efter till exempel vapen och ammunition i miljöer av vitt skilda slag. Det kan handla om att söka igenom fordon eller personer, säkra vägar och leta inuti byggnader. Efter utbildningen ska personalen kunna genomföra detta i miljöer där det bedöms råda en låg hotbild från exempelvis hemmagjorda sprängladdningar.

En soldat från 13:e säkerhetsbataljonen säkrar en väg med hjälp av minsökare. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Utbildningen innefattar både praktiska och teoretiska delar. Här genomförs utvärdering efter ett genomfört utbildningsmoment. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Vi är i en övergiven villa. Köket vi befinner oss i är fullt med soldater som metodiskt söker igenom det från golv till tak. Inget skrymsle eller vrå är för litet, till och med ventilationen öppnas och kontrolleras med ficklampa. Deltagarna är trötta, utbildningskontrollen har pågått sedan tidigt dagen innan.

Soldaterna kommer till större delen från 13:e säkerhetsbataljonen, ett försvarsmaktsgemensamt förband som arbetar med säkerhetshotande verksamhet. Det är ett ansvarsområde där kompetensen att genomföra sök och lokalisera vapen eller underrättelser kan rädda liv. Tillsammans med dem utbildas också personal från ammunitionsröjnings pluton och avancerad sökpluton på Ing 2. För den avancerade sökgruppen är detta den första delen av många veckors utbildning innan de kan certifieras som en avancerad sökgrupp.

- Att samordna utbildning av det här slaget är inte bara effektivare utan gynnar även förståelsen mellan de olika typerna av sökgrupper som vi har i Försvarsmakten. Utbildningen är en förutsättning för att vi som sökledare ska kunna nyttja de olika sökgrupperna i rätt situationer och miljöer, samt lösa uppgiften på säkrast möjliga sätt, säger kapten Sven Johansson, plutonchef för avancerad sökpluton vid Ing .