Åter på Jokkmokksbasen

Enda sättet att öka den militära förmågan är att öva. Därför skruvade flottiljen upp ambitionen och öppnade Jokkmokksbasen för att öva och återta den nationella förmågan att kunna verka från krigsbas.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Att kunna verka från flera platser än huvudbasen i Luleå är en viktig del i det nationella försvaret. Därför är det viktigt att komma ut på våra krigsbaser, som Jokkmokk i detta fall.

− Vi visar att det finns en vilja och förmåga att med få resurser kunna öppna upp Jokkmokksbasen och öva här. Det gäller att leverera förmågor här och nu. Med denna övning utvecklar vi vårt baskoncept i linje med vår målbild och den politiska inriktningen, säger övningsledare och flottiljchef Carl-Johan Edström.

Aprilväder stoppar inte

Krigsbasövningen genomfördes i slutet av april och vädergudarna var inte med när Jokkmokksbasen åter skulle öppnas för övning efter några år i dvala. Typiskt aprilväder med sol ena dagen och snö andra dagen. Inget problem för fälthållningen som tidigt på morgonen såg till att bansystemet var snöröjt och redo så att Gripenplanen senare under förmiddagen kunde landa.

Personalen, även inkallade reservofficerare som ansvarar för flygtrafikledningen, var på plats dagen innan de två första Jas 39 Gripen landade in.

I och med att flottiljen inte övat på Jokkmokksbasen sedan 2005, med ett undantag under flygvapenövningen 2013, behöver rutiner skapas och checklistor uppdateras.

− Det vi nu övat är att betjäna stridsflygförband och drifta flygplatsen. Det har vi gjort med drygt 30 personer, säger chefen för ledningslaget Jörgen Marqvardsen.

Utveckling för framtiden

Under de dagar krigsbasövningen pågick landade Gripenplanen för snabbtankning på Jokkmokksbasen. Samtidigt pågick arbete att rekognosera för krigsplanläggning för hur basen ska användas i framtiden.

− Verksamheten har gått väldigt bra. All planerad verksamhet har genomförts och extra roligt är det att vi kunnat ha en blandning av vårt fasta och rörliga flygbaskompani på plats. Alla på basen har agerat professionellt och i positiv anda gått in för att lösa uppgiften, säger Jörgen Marqvardsen.

Övningen på Jokkmokksbasen har ökat vår operativa förmåga att lösa våra uppgifter där taktikutveckling är en del.

− Ett första steg till att under mer tillämpade former och fältmässighet öka tillgängligheten på våra förband här och nu. Men vi är inte nöjda än. Vi ska öva större sammansatta delar och fler enheter.

− Det krävs inte mycket för att få igång basen. Personalen har gjort ett otroligt bra jobb, säger Carl-Johan Edström.

Karta