Övning i Skåne under april

Försvarsmakten övar i Skåne under vecka 16 2016-04-21--04-24

Övning v 616
Övning v 616
Övningsområde Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Regementets dag i augusti 2015 på P 7, Södra skånska regementet.
Det kommer att höras och synas Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Särskild övning 46:e och 48:e Hv bat v 539
Olika typer av sensorer Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Särskild övning 46:e och 48:e Hv bat v 539
Ca 1500 soldater Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Hemvärnet beredskapsövning 2014-10-10--10-11 Malmö - Sturup
Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Hemvärnet beredskapsövning 2014-10-10--10-11 Malmö - Sturup
Kontroller Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten

Under veckoslutet kommer en militär övning att genomföras i delar av Skåne. Övningen representerar ett moment i en övningsserie som kommer att genomföras under 2016, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Övningen innefattar denna gången ca 1 500 soldater från Södra skånska regementet i Revingehed, som behöver samträna sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang och ytor.

Övningsplatserna denna gång kommer förutom på ordinarie övningsområden i Revingehed med Björka, Ravlunda och Rinkaby, men även till del på civil mark.

Boende på och omkring övningsområdena uppmärksammas på att höga ljudnivåer kan förekomma, och militär trafik tidvis kommer att finnas på civil mark och allmänna vägar under tidsperioden.

För mer information,

Övningsinfo: 046-36 88 08