Övar på krigsbas

Det krävs ett lagarbete för att höja den militära förmågan i krigsförbanden. Ett nytt koncept och en ny metod har prövats för att under den dagliga verksamheten leverera ökad militär förmåga.

160308 Spridd klargöring på krigsbas. Start från kortbana.
160308 Spridd klargöring på krigsbas. Start från kortbana.
Beväpningsgruppen ansvarar för ammunitionen och olika vapenalternativ på Jas 39 Gripen. Med precision hängs robot 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) upp under vingarna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
160308 Spridd klargöring på krigsbas. Start från kortbana med Jas 39 Gripen. Örjan Lindström.
Från idé till genomförande. Örjan Lindström var nöjd över att det lyckade resultatet med det nya konceptet och den nya metoden för att öka basförmågan och tillgängligheten på krigsförbanden. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
160308 Spridd klargöring på krigsbas. Start från kortbana med Jas 39 Gripen.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
160308 Spridd klargöring på krigsbas. Nytt koncept koncept och en ny metod för träning i produktion och flygtidsproduktion bas. Start från kortbana.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
160308 Spridd klargöring på krigsbas. Start från kortbana med Jas 39 Gripen.
Start från kortbana i Vidsel. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
160308 Spridd klargöring på krigsbas. Start från kortbana med Jas 39 Gripen.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
160308 Övning i spridd klargöring på krigsbas och start från kortbana. Mercedes Sprint, personbil 8.
Bra för krigsförbanden. Efter lyckat prov och försök av koncept och en ny metod för träning i produktion och flygtidsproduktion bas kommer det införas i den ordinarie flygtidsproduktionen för att återta basförmågan. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Att sprida flygplan och klargöra dessa – spridd klargöring – på andra platser än ordinarie uppställningsplatser har övats på flottiljen under den gångna vintern. Nu kommer nästa steg, att öva spridd klargöring på annan krigsbas än ordinarie.

− Att öva på krigsbas var vardagsmat tidigare. Det är en förmåga vi tappat och inte övat på flera år. Vi måste hitta tillbaka och återta vår basförmåga att kunna verka på våra krigsbaser utan att behöva en stor övning och mycket personal, säger Örjan Lindström.

Örjan Lindström, tidigare chef för flygunderhållet, har med personal ur 32:a flygunderhållskompaniet och stöd ur flottiljstaben samt avdelningen taktik och förmågeutveckling av flygvapnets basförmågor från Luftstridsskolan utarbetat ett koncept och en ny metod för träning i produktion och flygtidsproduktion bas.

Man tager vad man haver

För att kunna öva spridd klargöring krävs resurser i form av, förutom personal, anpassade fordon för verksamheten.

Tankeverksamheten och uppfinningsrikedomen har varit stor för hur krigsförbanden ska kunna återta förmågan att genomföra spridd klargöring på krigsbas. I väntan på nya klargöringsbilar till flygunderhållet har personalen varit med och anpassat gamla sprinterbilar, personterrängbil 5.

− Det har varit ett fantastiskt engagemang från personalen. Gamla sprinterbilar som använts i KFOR-missionen har renoverats och anpassats för flygunderhåll.

Det handlar inte om att modifiera och bygga om fordonet utan att anpassa lastutrymmet för materiel till klargöring och ammunitionshantering så att det fungerar för den flygtekniska personalen. Dessutom ska det vara lastsäkert, något som Flygunderhållspersonalen själva, tillsammans med trafiksäkerhetsofficeren, har arbetat med.

Prov och försök med de ny-gamla anpassade bilarna för spridd klargöring har genomförts på flottiljen med gott resultat. Försöket med de gamla sprinterbilarna har väckt intresse från andra inom flygvapnet och Försvarsmakten.

Ökad förmåga ger tillgängliga krigsförband

Som första flottilj och utvecklare av ett koncept har F 21 tagit nästa steg att genomföra spridd klargöring på krigsbasen i Vidsel.

− Vi gör det inom ramen för den dagliga verksamheten med minimala resurser. Två bilar med släp samt sex flygtekniker klarar av att klargöra och bestycka Jas 39 Gripen.

Efter lyckat försök på Vidselbasen kommer konceptet att införas och övas vid ett flertal tillfällen under året på våra krigsbaser; F 21, Vidsel och Jokkmokk.

− För piloterna är det viktigt att få landa på krigsbaser. Konceptet ökar basförmågan och att kunna verka från krigsbaserna. Med detta ökar vi tillgängligheten på alla krigsförband, avslutar Örjan Lindström.