”Vi kommer väl förberedda till Norge”

Övning Vintersol är över för den här gången, i nästan en vecka har åtta förband från hela landet övat anfall och fördröjningsstrid.
– Vi är väldigt nöja med Vintersol. De flesta av de förband som ska med till Cold Response har varit med här i Boden, det gör att vi kommer väl förberedda till Norge, säger överstelöjtnant Tommy Sjödén, stabschef vid tredje brigadstaben.

Det svensk-finska samarbetet utvecklas mer och mer. Brigadchefen Lars Karlsson på främre ledningsplats under samverkan med den finske överstelöjtnanten Petteri Soini som besökte Vintersol under ett par dagar. Soini kommer att vara ställföreträdande brigadchef under Cold Response.
Det svensk-finska samarbetet utvecklas mer och mer. Brigadchefen Lars Karlsson på främre ledningsplats under samverkan med den finske överstelöjtnanten Petteri Soini som besökte Vintersol under ett par dagar. Soini kommer att vara ställföreträdande brigadchef under Cold Response.
Det svensk-finska samarbetet utvecklas mer och mer. Brigadchefen Lars Karlsson på främre ledningsplats under samverkan med den finske överstelöjtnanten Petteri Soini som besökte Vintersol under ett par dagar. Soini kommer att vara ställföreträdande brigadchef under Cold Response 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Tommy Sjödén, stabschef vid tredje brigadstaben under samtal med finske överstelöjtnanten Petteri Soini.
Överstelöjtnant Tommy Sjödén, stabschef vid tredje brigadstaben i samtal med finske överstelöjtnanten Petteri Soini. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vinterförmågan har definitivt satts på prov under Vintersol, här en pansarskyttesoldat ur Skaraborgs regemente under framryckning med snöskor.
Vinterförmågan har definitivt satts på prov under Vintersol, här en pansarskyttesoldat ur Skaraborgs regemente under framryckning med snöskor. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vintersol 2016 fortsätter. Efter lördagens inledande anfall upp mot Brännberg och Åkerholmen vände övningsspelet och på söndagförmiddagen var det dags för 42:a mekaniserade bataljonen ur Skaraborgs regemente att anfalla tillsammans med 212:e ingenjörskompaniet ur Göta ingenjörregemente.
Manöverförbandens stridsfordon 90 har fått visa att det är ett fordon med kapacitet att ta sig fram i upp till en meter djup snö. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ingenjörbandvagn 120, ett fältarbetsfordon har som syfte att stödja de stridande förbanden, primärt med grävarbeten, schaktning och minröjning samt att bygga eller ta bort olika typer av hinder.
Ingenjörbandvagn 120, ett fältarbetsfordon har som syfte att stödja de stridande förbanden, primärt med grävarbeten, schaktning och minröjning samt att bygga eller ta bort olika typer av hinder. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vintersol blev en bra genomkörare och det ska bli jättespännande att få vara med i Cold Response” sa Jacob Winqvist, mekaniker på 191:a mekaniserade bataljonens trosskompani.
”Vintersol blev en bra genomkörare och det ska bli jättespännande att få vara med i Cold Response” sa Jacob Winqvist, mekaniker på 191:a mekaniserade bataljonens trosskompani. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Vintersol 2016. Enheter från 42:a mekbataljonen, 212:e ingenjörskompaniet anfaller och bryter mineringar. Enheter ur 191:a mekbataljonen (röda kryss på fordonen) fördröjer
Soldater ur I 19:s pionjärpluton gjorde allt för att fördröja motståndarens framfart genom att minera. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under årets Vintersol har det varit fokus på anfall och fördröjningsstrid i vintermiljö. Målet var att öva brigadförmåga, brigadledningsförmåga, vinterförmåga och samverkan mellan förband.

Under Vintersol har den ena stridande bataljonen med sina underställda enheter letts av tredje brigadstaben, precis som det kommer att vara under Cold Response i Norge. Där kommer den multinationella brigaden att ledas av chefen för Norrbottensbrigaden, överste Lars Karlsson, med stöd av en multinationell brigadstab, där tredje brigadstaben från I 19 utgör stommen.
– Det är viktigt att vi har fått genomföra Vintersol på det här sättet med alla ingående funktioner på plats, Om man ser till oss i staben så har vi haft vårt viktiga betjäningsförband ledningsplatskompaniet med en underställd sambandspluton med i övningen. Utan dem kan vi inte ha en fältgrupperad stab och en rörlig främre ledningsplats, berättar Tommy Sjödén.

Samband och indirekt eld

– En stor och komplex övning som Vintersol ställer både kunnande och teknik på sin spets när vi kommer ut med förbanden och ska försöka få allt att fungera i vintermiljön. Vi har tagit stora och viktiga steg framåt inom exempelvis områdena artilleri och samband men det finns fortfarande saker att förbättra, säger Tommy Sjödén.

En av de drygt 1000 deltagarna i Vintersol är Jacob Winqvist som är mekaniker på 191:a mekaniserade bataljonens trosskompani, han tycker det har varit en bra övning.
– Vi har haft lagom mycket som kommit in som vi har fått reparera. Det blev en bra genomkörare och det ska bli jättespännande att få vara med i Cold Response.

Funktionerna på plats

För de stridande enheterna har övningen varit en bra generalrepetition. Att fysiskt ha med funktionsförband som ingenjörer, brigadens artilleri och helikoptrar ger bra övning, speciellt vad gäller samordning och nyttjande i anfall och fördröjning.
– Vi är mycket glada att vi har haft de flesta funktioner på plats, det är många övningar under tidigare år som många förband bara spelats fiktivt. I Norge kommer vi få ytterligare viktiga svenska pusselbitar med i brigaden, bland annat kommer delar av Trängregementets logistikbataljon att delta i Norge, fortsätter Tommy Sjödén.

Luftrumssamordning

En annan viktig del är att få öva samordning av luftrummet i operationsområdet.
– Det har vi verkligen fått träna under Vintersol. Med artilleriet som skjuter indirekt eld, helikoptrar som flyger in personal och genomför sjuktransport samt den mekaniserade bataljonens nya underrättelseinhämtningsresurs, UAV, har det blivit en bra utmaning att samordna luftrummet, säger Tommy Sjödén.

Skarp avslutning med Archer och granatkastare

Övning Vintersol avslutades under onsdagen med en så kallad brigadunderstödsövning då samordning av skarp indirekt eld med granatkastare och Archer övades. Eldledningsgrupper ur Artilleriregementet samt I 19:s jägarbataljon och pansarbataljon fanns grupperade i övningsterrängen för att leda den indirekta elden. Nu återstår det att samla ihop erfarenheterna och sätta igång med vård och förberedelser inför Cold Response som inleds i månadsskiftet februari-mars.

Brigadförmågan utvecklas

– Det finns inga genvägar till framgång, det gäller att öva och åter öva och ta med sig erfarenheterna från varje övningstillfälle för att bli bättre. Nu är det fullt fokus på att vårda all materiel och alla fordon och inte minst att personalen får återhämta stridsvärdet innan vi åker till Norge. Vi tackar alla deltagande förband som bidragit till att övningen blivit bra och utvecklande för svensk brigadförmåga. Det är sådana här övningar som medför att brigadförmåga inte bara är ett tomt ord utan ett faktum för en eventuell motståndare att beakta, avslutar chefen för Norrbottensbrigaden, överste Lars Karlsson.