Försvarsmakten har fått ett nytt förband

Vid årsskiftet bildades Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) och nu har den officiella invigningsceremonin för förbandet genomförts.

Två män i uniform ler mot kameran. Den ene har en sköld i handen den andre en bok.
Två män i uniform ler mot kameran. Den ene har en sköld i handen den andre en bok.
Ledningsregementets chef Mattias Hanson överlämnar gåvor till chefen för FMTIS Mikael Åkerström i samband med invigningsceremonin av FMTIS. Foto: Försvarsmakten

Chef för det drygt 1 400 män och kvinnor starka förbandet är överste Mikael Åkerström och tisdagen den 26 januari lämnade generallöjtnant Anders Silwer över kommandot för förbandet FMTIS vid en invigningsceremoni i Örebro.

Mikael Åkerström tryckte på den komplexa uppgift förbandet FMTIS har och vikten av att förbandet ger det stöd som krävs för att ge Försvarsmakten möjlighet att leda sin verksamhet i såväl fred, kris och krig.

I sitt invigningstal berättade Mikael Åkerström att han är väldigt glad och tacksam för att bli förbandschef – men också spänd. Han poängterade också att alla är lika viktiga och kan, och ska, bidra med något som ger ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning.

Bildandet av FMTIS är en del av ett pågående arbete för att skapa en effektivare Försvarsmakt som levererar operationell effekt.

Förbandet bildas av Försvarsmaktens telenät- och markteleförband samt Systemförvaltningsenheten och Operativ Ledningsteknisk bataljon från FMLOG.

FMTIS är ett ständigt insatt, strategiskt ledningsförband och utgör fundamentet för Försvarsmaktens ledningsförmåga genom att leda, prioritera, underhålla och förvalta Försvarsmaktens strategiska nät, bland annat sensornät och larmfunktion.