IT-försvarsförbandet (ITF)

IT-försvarsförbandet (ITF) har till uppgift att skydda Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp samt att upprätthålla hög IT-säkerhet inom myndigheten.

Detta görs genom såväl förebyggande säkerhetsarbete som intrångsdetektering och bevakning av andra nationer och aktörer. För att effektivt kunna motverka attacker behövs dessutom insikt i olika typer av angreppsmetoder. Förbandets anställda är noggrant utvalda och kännetecknas av hög teknisk kompetens. Utbildning och kompetensutveckling ges stort utrymme eftersom IT-säkerhetsområdet är både kunskapsintensivt och i ständig förändring.

Inom ITF finns funktionen FM CERT (Computer Emergency Response Team) som hanterar IT-säkerhetsincidenter i Försvarsmakten samt analyserar och föreslår förbättringar i myndighetens verksamhet utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.

Rekrytering

Du är välkommen att skicka CV samt personligt brev till rekrytering-itf@mil.se

PGP-nyckel

Vid kontakt med cert@mil.se kan följande PGP-nyckel (för att kryptera e-post) användas:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)

mQENBFGnU0MBCAC4SGYyjVSAQNglOY

chl1iZDOvCi+aMamwrRopGFBjUBeZpUxXF
RW1hq0gg62+wIGNlWNQHAOdTIhymZm3TyjequvqCC8lQxB1jXQfIMGlMkH7qORiY
8uo3huGDvpLSJ1Z7jJbfAS/AYpy7GGuh9mKySxb9F5FG1fH4qCbms0MwCTQ+AUHi
bHFyv+Ml+Q/QYcc+gJ7mmFNBsis/k4h85YvjR7Nhn+7VYxTXNWiezZr9moknAMIy
39VZ9cBAaS/H4BBXkL8A9DubmIZ2a5bsupblmmerbU5XW2SvzYRxD7Ukk7MfSrO2
civunpVmmkjKIJZxcERjrM/fnsP/oeYiEA+pABEBAAG0FUZNIENFUlQgPGNlcnRA
bWlsLnNlPokBOAQTAQIAIgUCUadTQwIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgEC
F4AACgkQqbLS1vU2NEAGwwf/f0H+pHC2oY9/jFg1o0pz4KrZNR5GiPeRwdscpLP5
hh8iVkWJmuS5w22x+wNk3+D+Ft288pSYp7fdZ4LhWRZuTjxDE0ZZg9cbRHfaBH5R
S4LpQvRSsR5WDpwYuQkOeEr7PeyKMCEm8NY76j9BikcuD9Tw9bC51KfGebgijJ18
FUg+d3ZhoN8ZsZPJGtFS5DTuUZ4KZFyVrq0uOkmHsVrf62WHNrPhDQ06TfSZteOn
hXfPsA93AmEGQYjKWBg2daE/OViM74LQDYTTwDZg/ruTUPujc8/wpVZaom6+Pbby
YcAYCXzT0amIk+lC++EYkKr75fsY6uNrfam0xFO4vv6C2rkBDQRRp1NDAQgAxVP9
L1B6D7ccQopaCme7AQtCITUwysXGDvXU7xIQTOTwBJ7dkgPZrLVdWpFkKrQi1sWM
2IM9qIWNQELlGLEudprkWKLZFCAwqwCoimeLy+wvq3CZMlZFj05XS0xYHf53lVeS
9PD0UxJgU+s6g0UguxIfXj/5lqY4HgvttzEWHhVzr6VK2eE2Rbcd/tQICpjTAeWD
/ssIbrmSCFXyShrbRVwPlxggsGn08Yqk+nDC/8dljt7yVralL7hlcW4eEG8Z9pan
Csj7lROwEY3+p0fngDN3f7FwWBJXklmc8KfQEYCIwWl+nOMzezKRV7eUQQZft5Qz
nEaUYcyz2/bcdzL56QARAQABiQEfBBgBAgAJBQJRp1NDAhsMAAoJEKmy0tb1NjRA
B/0H/2NWzNuQKoU5NZnxhOePxMq9u9R0FqyvmyGjSL9kaN3sXxqquNGsNccEdsIx
XNvSkSni24qg5u60WOC4Oylx8N1IBw41NP+toj6YMwvj073RGjuZ3vJRa1vA8dXq
Y1ZQOjTQDZjVkAWwt4xTDIqbKyHfC57cLnem11CKkKvIPSS9P/jCkdPxJJnJO8kq
cyAZK+BozfjDMMBxRxhjqnRsG587zvX9IRKzIgQnS0LgfievsU97uQjSNOWLQzBR
f8Z5dumTCZGksii6SN4DKhDYtinoMCyxi1m6fxbIWiAG/9QjeAsAOHjJRZ8wMQyj
P3Opte0nddSdSk3lH22WteUhrkg=
=r8wu
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Fakta FMTM
  • Förkortning: FMTM
  • Ort: Staben finns i Örebro, medan verksamheten är spridd över totalt mer än 20 orter
  • Yrkesofficerare: 93
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 290
  • Reservofficerare: 17
Så har vi räknat