Mot en ny nivå som förvaltare

Ett tiotal blivande förvaltare på den högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på Militärhögskolan i Halmstad blickar ut över Laholmsslätten. Hur ska den egna bataljonen utgångsgruppera för att förhindra en angripare att luftlandsätta trupper inför en planerad landstigning på västkusten?

Vid Lagans mynning diskuteras de egna förutsättningarna för att avvärja en landstigning på västkusten, och en angripares möjligheter att genomföra densamma. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Jakob Kobryn ser fram emot att få jobba på en ny nivå i en nära framtid. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det är en utmaning att taktisera på en ny nivå, brigad- och bataljonsnivån, och med nya typer av förband, konstaterar den blivande förvaltaren Håkan Kindlund från Livgardet. Med min tidigare bakgrund i flygvapnet är det till exempel nytt att taktisera med mekaniserade förband. Det är väldigt intressant och lärorikt!
– Dessutom är det ny terräng, tillägger Jakob Kobryn från Ledningsregementet som annars är van att röra sig i terrängen runt Enköping och Uppsala.

Kunskapsöverspridningen bäst av allt

Under den fem veckor långa taktikutbildningen under HSOU är gemensamma operationer i fokus. Tanken är att alla ska bredda sig genom att få en inblick i alla arenor för att till exempel kunna tjänstgöra i högre staber.  Förutsättningarna är goda eftersom de blivande förvaltarna kommer från både armén, marinen och flygvapnet. Entusiasmen, engagemanget och viljan att både dela med sig av sina kunskaper och ta till sig av kurskamraternas erfarenheter går inte att ta miste på.
– Det bästa med hela utbildningen är all överspridning av kunskap mellan oss alla, betonar Håkan Kindlund. Man bara står och suger i sig helt enkelt!
– Vi har otroligt stor spridning på våra kunskaper och erfarenheter, förklarar Jakob Kobryn. Vi kommer ju från olika försvarsgrenar, men spridningen är också stor bara inom armén med spännvidd från mekaniserat skytte, logistiker till tekniker till exempel.

När kartan möter verkligheten

För dagen handlar det främst om överväganden inom mark- och sjöarenan när eleverna ute i terrängen spelar på den bataljonsorder man tidigare haft i uppgift att skapa. Förändras uppfattningen om vad som är lämpligt och möjligt när man ser terrängen i verkligheten och inte bara på en karta? Hur påverkas till exempel rörligheten, och därmed möjligheten till verkan och kraftsamling, av att det finns ett antal vattenövergångar i bataljonsområdet som kan behöva säkras?
– Håller stridsplanen eller måste den göras om – det är en ständig fråga som vi vill att eleverna ska begrunda medan vi rör oss i terrängen, förklarar Mattias Röijer, taktiklärare på Militärhögskolan i Halmstad.

Utbildning som bryter ny mark

Förvaltare kommer att finnas på olika nivåer och syssla med många olika saker i Försvarsmakten.
– Har vi lagt oss på rätt nivå när vi koncentrerar oss på bataljonsnivån, frågar sig Mattias Röijer. Det är svårt att säga eftersom det här är första gången vi utbildar mot den högre specialistofficersnivån.
– Jag förväntas att inom en nära framtid gå upp på bataljonsstabsnivån, berättar Jakob Kobryn. Då får jag definitivt nytta av mina nya kunskaper!
– Jag har fått in ett nytt tänk med den nya kunskapen om till exempel bedömandemetodik, konstaterar Håkan Kindlund.  Jag kommer att kunna vara mer delaktig i planeringsprocessen på kompaniet där jag tidigare kanske tagit ett litet steg tillbaka, men framförallt är det här en personlig utveckling som jag tror kommer att smitta av sig i mitt jobb där jag överhuvudtaget blir mer motiverad!