Godkänt resultat

Under de gångna veckorna har det pågått febril verksamhet vid F 21. Förbandet, Swedish Fighter Unit som från årsskiftet står i beredskap för Natos snabbinsatsstyrka har genomfört en Natoevaluering.

Under 2016 ansvarar F 21 för flygvapnets bidrag till Natos krishanteringsförmåga. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under hösten deltog delar ur Swedish Fighter Unit i övningen, Trident Juncture, som en del i förberedelserna inför Natoevalueringen och kommande beredskapsår. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Sedan 2014 ingår Sverige i Natos snabbinsatsstyrka genom bidrag till dess tillhörande reservstyrkeregister, Response Force Pool. Länderna som ingår i reservstyrkeregistret ska ungefär var fjärde år genomföra en evaluering för att säkerställa att de når upp till Natostandard. Efter mycket förberedelser under hösten genomförde Swedish Fighter Unit en Natoevaluering under förra veckan med godkänt resultat.

− Jag är otroligt glad och stolt. Den verksamheten som vanligtvis tar ett och ett halvt år att genomföra har vi klarat av på sex månader. Det har funnits en otrolig laganda och kämpaglöd inom förbandet, säger Carl-Johan Edström, flottiljchef vid F 21.

Under evalueringen testades alla ingående delar men främst förbandets förmåga gällande flygoperationer, skydd av egen gruppering och logistik.

− Hela förbandet är godkänt och motsvarar Natos krav på förband som står i beredskap. Det känns glädjande att vi fick väldigt goda resultat av genomförande av operationer och bevakning under evalueringen.

Swedish Fighter Unit består av personal från 211:e stridsflygdivisionen och andra flygbasbataljonen vid Norrbotten flygflottilj och kommer efter årsskiftet vara beredda att sättas in inom nittio dagar om det behövs. För att ett svenskt bidrag ska kunna bli insatta krävs ett regeringsbeslut. 

Karta