Två röster om Swenex

Övningen Swenex är slut. Sjöstridskrafterna tillsammans med amfibiestridskrafterna har under en och en halv veckas tid övat sjöfartsskydd, i huvudsak på västkusten. Så gott som hela övningen har varit tillämpad, det vill säga okänd för övningsdeltagarna. Ytstridsfartygen har i huvudsak jobbat med att skapa en bild av sjöläget och bedrivit ubåtsjakt. Minröjningsfartygen har sökt i de viktiga lederna in till Göteborg och Brofjorden.

Magnus Jönsson är flottiljchef på Tredje sjöstridsflottiljen.
Magnus Jönsson är flottiljchef på Tredje sjöstridsflottiljen. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Minröjningsfartygen Koster och Kullen jobbade in i det sista med att minröja leden in till Karlskrona.
Minröjningsfartygen Koster och Kullen jobbade in i det sista med att minröja leden in till Karlskrona. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

Chef över sjöstyrkan ombord på HMS Carlskrona har varit kommendör Magnus Jönsson, till vardags chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

- Under en så här pass stor övning där såväl örlogsfartyg, amfibie, helikoptrar och stridsflyg ingått, blir samverkan mellan dessa en av de stora utmaningarna, men också den stora behållningen. Vi har tagit stora steg i att jobba tillsammans med andra. Framför allt gäller det sjöburen helikopter där Carlskronas helikopter inte bara varit ombord på ledningsfartyget, utan tidvis jobbat ifrån Visbykorvetterna.

För Magnus Jönsson känns den här övningen lite speciell.

-  Då jag lämnar mitt jobb som flottiljchef till årsskiftet, för ett nytt jobb på Högkvarteret, blir detta sannolikt min sista övning till sjöss. Trettio år i Försvarsmakten, varav de allra flesta i någon form av sjötjänst, närmar sig slutet. De kommande åren kommer innebära mer skrivbord än fartygsdäck vilket är naturligt, men jag kommer sakna den här verksamheten.

Samtidigt på signalbryggan

På en annan plats på HMS Carlskrona finns en person som just börjat sin karriär till sjöss. Emin Eminagic avslutade nyligen sin yrkesutbildning till signalmatros och har jobbat ombord i en månad. Han tycker övningen har varit spännande.

- Jag har lärt mig mycket nytt och fått se en hel del eftersom jag står utkik. Och så har vi haft tur med vädret, säger han.
 
Han gillar att jobbuppgifterna har varit så varierande med allt från däcksarbete och sjukvård till skytte och signalering.

- Jag har blivit en mer effektiv utkik, helt enkelt. Men nu ska det bli skönt att komma hem.

Fartygen är nu förtöjda, eller på väg hem, och övningen ska summeras. Redan har planeringen inför nästa års Swenex börjat. Dessförinnan väntar dock många andra övningar men även patrulleringar till sjöss runt Sveriges kust för att ha koll på sjöläget.