Tillgängliga och redo

Söndag och helg betyder för de flesta sovmorgon och ledighet men inte för personalen i Försvarsmakten som bedriver verksamhet dygnet runt, året om.
− I dag har vi genomfört en övning för att visa vår förmåga att med kort varsel verka även utanför normal tjänstgöringstid. Det har vi gjort med snabbhet, precision och bravur, säger Joakim Hjort stabschef vid flottiljen.

Åter till F 21 efter genomfört uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygteknikerna tar emot flygplan efter genomfört uppdrag i övningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Stridspar ur flygbassäkerhetsplutonen säkrar området. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget i närområdet har försämrats och Försvarsmakten vidtar de åtgärder som krävs. De förband som Försvarsmakten ställer till förfogande för insatser, såväl nationellt som internationellt, är väl utbildade och övade. I likhet med hösten 2014 lägger Försvarsmakten extra resurser på förbandsverksamhet i syfte att öva och synliggöra vår förmåga.

− För vår del betyder det att antalet flygtimmar ökar och våra krigsförband övar mer.

Personalen som deltog i övningen kände inte till att den skulle genomföras utan kallades in för att lösa en uppgift ställd av högre chef.

Uppgiften under denna övning var att en rote Jas 39 Gripen skulle kunna starta på order från högre chef. För att det ska kunna göra på ett säkert sätt har flygbassäkerhetsplutonen patrullerat området i anslutning till flottiljen, även på den civila sidan av flygplatsen.

− Vi har med dagens övning fått ett kvitto på att vi är riktigt duktiga. Vi har levererat operativ effekt, den strategiska time-outen är förbi. Med hög tillgänglighet på våra förband, både markförband och flygförband, visar vi att vi levererar här och nu.

Karta